Nieuwsbrief 7 2017-2018

 • Gemaakt op: 29-11-2017 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
Agenda:
 • 29 november t/m 1 december:  (facultatieve) 10-minutengesprekken
 • 4 december:  Sinterklaas komt op school 
 • 12 december:  Mogelijke stakingsdag
 • 13 december:  Nieuwsbrief 8
Voor overige data zie de kalender op de website.

Amsterdam, 23 november 2017
Mogelijke staking 12 december 2017

Geachte ouders/verzorgers,
Op 5 oktober jl. heeft vrijwel het gehele primair onderwijs gestaakt. Ook de school van uw kind was die dag gesloten. Dit vanwege de eis van werkgeversorganisatie PO Raad en de onderwijsvakbonden aan het kabinet om 1,4 miljard vrij te maken voor werkdrukverlaging en salarisverhoging in het
primair onderwijs. Het nieuwe kabinet is deels aan deze eis tegemoetgekomen: er is 275 miljoen beschikbaar gesteld voor salarisverhoging en 450 miljoen voor werkdrukvermindering. PO Raad en onderwijsvakbonden blijven het noodzakelijk vinden om 1,4 miljard vrij te maken voor het primair onderwijs en hebben daarom de nieuwe Minister van Onderwijs, de heer Slob, gevraagd om uiterlijk
in de week van 5 december te komen met een antwoord op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard wil vrijspelen voor het primair onderwijs. ASKO steunt de opstelling van PO Raad en onderwijsvakbonden.
Komt de Minister van Onderwijs niet tegemoet aan deze eis van 1,4 miljard voor het primair onderwijs, dan zullen de onderwijsvakbonden opnieuw een landelijke staking uitroepen op 12 december a.s. Alhoewel het besluit tot staken nog niet definitief is, wil ASKO voorzitter College van Bestuur Diane Middelkoop ouders alvast informeren.
Leraren hebben het recht om te staken. Echter, zoals hierboven aangegeven, wordt waarschijnlijk pas in de week van 5 december duidelijk of er daadwerkelijk op 12 december a.s. wordt gestaakt.
Op onze scholen zal op korte termijn worden bekeken of de leraren meedoen aan de eventuele staking van 12 december a.s. Op basis daarvan wordt door de school besloten of de school op 12 december geheel of gedeeltelijk open kan blijven en zal de school u daarover zo spoedig mogelijk informeren. Mocht de staking op 12 december a.s. doorgaan en de school besluit dat die dag de
school geheel of gedeeltelijk gesloten blijft, vragen u nu reeds om te zorgen voor opvang van uw kind.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u toch nog vragen hebben over de staking en/of de opvang van uw kind(eren), wilt u zich dan met deze vragen wenden tot de directeur van de school van uw kind.

Vriendelijke groet,

Diane Middelkoop, voorzitter College van Bestuur

Voor extra informatie zie brief PO in actie

Reminder Sintnieuws
Maandag 4 december 2017
Dan is het zover! Sinterklaas en zijn Pieten komen onze school bezoeken.
 
Aankomst
Sinterklaas en zijn Pieten komen per boot aan en net als andere jaren op de twee locaties.
 
BTP
Voor de groepen van het Baron Tindalplein (BTP) komt Sinterklaas aan op het Tegelbergplein om 8:45 uur. De kinderen van het BTP vertrekken om 8:30 uur van school. De kinderen lopen dan onder begeleiding van hun leerkracht en een aantal ouders naar het Tegelbergplein toe.
 
OHK
Voor de groepen van de Oostelijke Handelskade (OHK) komt Sinterklaas op de kade bij Jumbo/Lloyd om 9:00 uur. De kinderen van de OHK vertrekken om 8:45 uur van school. De kinderen lopen dan onder begeleiding van hun leerkracht en een aantal ouders naar de kade toe.
 
Ouders
Mocht u willen kijken naar de aankomst, dan verzoeken wij u zoveel mogelijk achteraan te gaan staan, zodat de kinderen Sinterklaas en zijn Pieten goed kunnen zien.
Na aankomst zullen de kinderen van beide locaties onder begeleiding van hun leerkracht en een aantal ouders naar school teruglopen. Sint zal dan aan de groepen 1 tot en met 4 een persoonlijk bezoek brengen.
 
Pieten uit groep 8
Net als voorgaande jaren mogen de kinderen uit groep 8 als Piet op school komen en de echte Pieten een handje helpen.
Het omkleden en eventueel schminken (roetvegen of kleur) van de kinderen uit groep 8 gebeurt thuis. Aan de kinderen van de onderbouw wordt verteld dat deze Pieten kinderen uit groep 8 zijn, dit om misverstanden te voorkomen. Door de leerkracht van groep 8 wordt gecommuniceerd waar de pieten op 4-12 moeten verzamelen. 
 
10 uurtje
De kinderen hoeven 4 december géén 10 uurtje mee. Op school krijgen zij drinken, iets gezonds en iets lekkers.
 

Bestedingsdoelen De Grote Olifant 2017 gehaald! 
Dit jaar hebben we met zijn allen €10.000 bij elkaar gebracht! Met dit geld heeft de school  in elke klas oude leesboeken kunnen vervangen. En groep 1-2 heeft een digibord gekregen. Met heel veel dank aan iedereen die geld heeft gestort en/of heeft meegedaan aan de loterij op de ParkPopPicknick! We willen ook graag de ouders en ondernemers uit de buurt bedanken die loterijprijzen beschikbaar hebben gesteld.
Al met al een mooie afsluiting van dit jaar!
De Grote Olifant is in gesprek met de directie over een nieuw bestedingsdoel voor 2018. In de volgende nieuwsbrief lees je hier meer over!
De Grote Olifant
 
WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE MET KLEUTERS
Inspiratiemap Onderzoekend en ontwerpend spelen 

Martijn Weesing, leerkracht van de Achthoek en docent op de IPABO, heeft samen met zijn collega Edith Louman van de IPABO en drie andere kleuterleerkrachten  de inspiratiemap ‘Onderzoekend en ontwerpend spelen, Wetenschap en technologie met kleuters’ gemaakt. Op 22 november was de boekpresentatie op de Benedictusschool in Heiloo.

Onderzoekend en ontwerpend spelen
In de map staan meer dan 40 activiteiten beschreven, die allemaal in de praktijk zijn uitgeprobeerd. Met deze map laten zij zien dat ontdekken, onderzoeken en ontwerpen niet ingewikkeld hoeft te zijn en goed kan worden ingebed in het werken met kleuters én peuters. Het is een bundeling van hun favoriete activiteiten, en daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van mooie voorbeelden van (oud) iPabostudenten en van  andere leerkrachten uit het werkveld, waaronder drie collega’s van de Achthoek. Het zijn laagdrempelige activiteiten met gewone materialen. 

Ze willen laten zien dat het niet moeilijk is om met W&T aan de slag te gaan. Een van de schrijvers is gespecialiseerd in peuters, en een deel van de activiteiten is ook voor deze groep bestemd. De map is dan ook breder inzetbaar dan alleen op de basisschool. 

De map is prachtig vorm gegeven. De beschrijvingen worden ondersteund door foto’s, die o.a. op de Achthoek zijn gemaakt. Daarnaast is er een illustrator gevraagd om ‘een figuurtje’ te ontwerpen, dat kan fungeren als een identificatiefiguur voor de kinderen. Dat is een heel erg leuk genderneutraal (;-) figuurtje geworden. De map is gemaakt met subsidie van het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Noord-Holland/ Flevoland. Alle basisscholen in Noord-Holland en Flevoland ontvangen de map gratis.
 


Uit de groepen 4a en 7c
Groep 4a heeft het thema Theatercafé
Voorstellingen in het theatercafé
We doen elke ochtend of middag een voorstelling en dan zoekt iedereen wat uit om een voorstelling over te maken. Bijvoorbeeld een boek na maken of liedjes zingen wat je ook kan doen is een gedicht maken. Als de voorstelling in het theatercafé is dan krijg je eerst wat lekkers en dan gaan ze beginnen. Ik heb zelf ook opgetreden met het groepje Simon Bloem en Nicolas en het ging goed.
Lotje.
 
Knutsels
W ij heben een theater café en wij zijn hele leuke theepotten aan het aan het maken met leuke patroontjes hartjes en rondjes en allemaal leuke figuurtjes nu zijn we kadootjes aan het maaken waar muizen achter verstopt ziten.
Bij het kiezen bij de zandtafel leeren meeten en ook een paar kinderen maaken een menu kaart en in de bouwhoek mag je een plattegrond namaken
Isa
 
Bakken voor het theatercafé
We gingen een bananenbrood en koekjes maken op het digibord zochten een recept en iedereen mocht iets in de kom doen of met de staafmixer stampen bij elke vorsteling word er iets gebakken en kinderen hebben een menukaart en je kan bij het kiezen hoekenwerk kiezen en kan je allerlei dingen doen zo als bij de zandtafel moet je liters meten en bij de bouwhoek kan je een platengrond maken en het boodschappenspel en bij het knutselen kan je een theepot maken
David
 
 

Groep 7c
 
Wij van groep 7C zijn bezig met de startfase van ons technisch thema!
Een aantal voorbeelden:
 
1.Bedenk een uitvinding en schrijf er een handleiding bij.
Wij hebben uitvindingen bedacht die het leven wat makkelijker maken zoals: Glij kleding, Avond eetapparaat, Kamerfixer en schoonmaakmachine. Deze hebben allemaal verschillende uitbreidingen. We hebben allemaal veel plezier gehad met deze eerste opdracht.
 
2.Bouw zo hoog mogelijk met zo weinig mogelijk spaghetti en marshmallows.
We hebben in een paar groepjes geprobeerd een toren te maken die zo hoog mogelijk is en met zo min mogelijk spaghetti en marshmallows is gebouwd. Hierbij hebben we ook veel plezier gehad. We hebben geleerd dat je goed het evenwicht moet verdelen.
 


3.Een knikkerbaan bouwen.
We hebben in groepjes van 3 of 4 een knikkerbaan gebouwd van oud papier. Het doel was dat je knikker 1 minuut in de baan moest rollen, maar dat is helaas niemand gelukt. Maar iedereen had wel een mooie knikkerbaan gebouwd met veel plezier. Hierbij hebben we geleerd dat je een goeie constructie en verschillende soorten banen kan gebruiken.
 
 


4.Een ontwerp maken van een robotvogel, die iets kan bewegen.
Iedereen heeft een ontwerp gemaakt van een vogel die moet blijven staan maar wel moet kunnen bewegen. We hebben alleen de schets gemaakt en we gaan er nog aan verder werken.
 


​Agenda,  Mogelijke staking,  Reminder Sintnieuws,  Bestedingsdoelen DGO 2017 gehaald,  Wetenschap en technologie met kleuters, Uit de groepen 4a en 7c.

Foto's

Video's

Meer informatie