Nieuwsbrief 13-07-2018

 • Gemaakt op: 13-7-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Bas Meijer
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​Beste ouders/verzorgers,

En opeens is het bijna zomervakantie! Na weken en weken van prachtig zomerweer mogen de kinderen eindelijk lekker buiten spelen en genieten van de zon en hoeven ze niet meer te zweten in warme lokalen. Nu maar hopen dat het zomers blijft als de vakantie begint.

We kunnen terugkijken op een geslaagd schooljaar, met als hoogtepunt de feestweek rond ons 10-jarig jubileum. De Archipel wordt steeds meer een gemeenschap en de hulp en inzet van ouders hierbij was tekenend hiervoor. Ook kregen de kinderen dit jaar voor het eerst les in beeldende vorming van juf Hilje en Engels van juf Anouk. We kijken ook met veel plezier terug naar ons eerste Maak Doe denk spektakel op 23 maart, waarin alle leerlingen een workshop mochten uitkiezen. Uiteraard is dat maar een greep uit de mooie dingen die gedaan zijn. We zijn met ons team een paar keer de straat op gegaan om te demonstreren en hebben de school gesloten. We hebben daarbij veel steun gekregen en gevoeld vanuit jullie als ouders/verzorgers. Dit terwijl het jullie natuurlijk wel in organisatorische problemen bracht. Gelukkig hebben de acties landelijk zeker effect gehad. Dat merkt ons team straks in het salaris, maar vooral ook in waardering. Het feit dat jullie ons hebben gesteund is voor ons zeer belangrijk. Dus dank daarvoor!

Komend schooljaar gaan we door met de school-ontwikkelpunten waar we al mee bezig zijn. Op de nieuw-schooljaars receptie op donderdag 13 september (SAVE THE DATE! We verwachten u die avond allemaal!) zullen we het jaarplan presenteren. We starten het jaar ook met een paar nieuwe dingen:

 • Jump-In gezonde school
 • Ouders-kind gesprekken

Hieronder toelichting en een aantal andere zaken.

Wij wensen jullie een ontspannen, avontuurlijke of luie zomervakantie toe. Geniet van jullie kinderen, die jullie nu weer even helemaal voor jezelf hebt. Even geen school en huiswerk. (maar wél blijven lezen! 😉)

Team en directie

Evaluatie kinderraad

De Kinderraad van 2017 – 2018 heeft veel bereikt. Zie foto. We hebben vorige week afscheid genomen, taart gegeten (nu kan het nog) en geëvalueerd. De kinderraad heeft teruggeblikt op wat ze bereikt hebben en heeft tips gegeven voor de nieuwe kinderraad.

Kelly en Shanti verlof, Malissa ondersteunende taken

In de groepsindeling en de formatiebrief van vorige week stond niet uitgelegd waarom Kelly en Shanti en Malissa niet waren ingedeeld op een groep. Kelly gaat met zwangerschapsverlof en is er tot de kerstvakantie niet. Shanti is momenteel met bevallingsverlof en plakt hier haar ouderschapsverlof aan vast tot februari. Malissa gaat ons komend schooljaar versterken met ondersteunende taken in verschillende groepen. Zij zal drie dagen per week in diverse groepen te zien zijn.

Thema jump-in en afspraken

Zoals we op de ouderavond van 21 juni hebben gepresenteerd trappen we het schooljaar af met een schoolbreed thema rond gezonde voeding. De Archipel doet mee met een project vanuit de Gemeente en GGD Jump-In. Samen met de MR, de kinderraad en het team hebben we afspraken gemaakt over traktaties en eten en drinken (10-uurtje en lunch). Hier alvast de afspraken die we gemaakt hebben:

 • Ochtendpauze:  
  water/melk/karnemelk/thee zonder suiker 
  Groente/fruit 
  bruine boterham (als aanvulling) 
 • Lunch: 
  Water/karnemelk/melk/thee zonder suiker
  Bruine boterhammen 
  Groente/fruit 
 • Trakteren: 
  Kinderen trakteren alleen klasgenoten, niet de meesters en juffen. Ze mogen wel met een verjaardagskaart de klassen rond.

  Traktatiewaaier (krijgt u na de vakantie van ons) met voorbeelden van gezonde traktaties met een uitprobeerperiode/wenperiode waarbij ouders VB een briefje krijgen met het nieuwe beleid en de datum vanaf wanneer het beleid echt ingaat. Deze wenperiode duurt tot de kerstvakantie.
   
 • Aandacht voor gezond/ongezond in balans tijdens paasontbijt en kerstdiner 

huiswerkbeleid

Op verzoek van de MR hebben wij dit schooljaar huiswerkbeleid gemaakt. We hebben onderzoek gedaan naar de effecten en samen afspraken gemaakt. Deze zijn in het team besproken en met de MR doorgenomen. In de bijlage kunt u er meer over lezen.

beleid huiswerk Archipel maart 2018.pdf

Eerste schooldag

De eerste schooldag is op maandag 3 september. Denkt u nog even aan onze informatiebrief over de leerplicht. Afwezigheid rond de zomervakantie wordt extra gecontroleerd door de leerplichtambtenaar. School is verplicht afwezigheid te melden.

 

 


Foto's

Tips en successen Kinderraad
Groepen 8 a en b sluiten af met de musical Grease

Video's

Meer informatie