Nieuwsbrief 17 december 2014

 • Gemaakt op: 17-12-2014 17:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Archipel
 • |
 • Fotograaf: De Archipel

​Planning

 • Kerstdiner: Woensdag 17-12
 • Roostervrije dag: Vrijdag 19-12
 • Kerstvakantie: Maandag 22-12-14 t/m vrijdag 2-1-15
 • Start na de vakantie: Maandag 5-1-15

Personeel
Groep 5b: Erik werkte nog twee dagen per week bij ons op inval-basis voor Rinze. Erik heeft echter een nieuwe invalklus aangeboden gekregen op een andere school. Het ziet ernaar uit dat Rinze na de Kerstvakantie weer twee dagen in groep 5b les zal geven. Daarom hebben we ermee ingestemd dat Erik vorige week afscheid nam en startte met zijn nieuwe baan. In de tussentijd valt onze invaljuf Nienke voor hem in, tot de Kerstvakantie. Nienke is er vooral als back-up voor Rinze, die op re-integratie basis al vrijwel hele dagen lesgeeft aan de groep.

Groep 7: Voor groep 7 is inmiddels een nieuwe leerkracht gevonden. Ze heet Anne Jansen. Anne is vorige week begonnen en zal tot de zomervakantie fulltime voor groep 7 staan.

Voorstellen
Graag wil ik me even kort voorstellen aan jullie. Mijn naam is Anne Jansen. Het grootste deel van mijn leven heb ik in Heusden in Brabant gewoond. Ik houd zelf veel van sporten, zo train ik bij de atletiek en ben ik een aantal avonden in de sportschool te vinden. Vorig jaar ben ik afgestudeerd in Utrecht. Ik ben met veel plezier vorige week in groep 7 begonnen. Ik heb veel zin om samen met de kinderen er een mooi en leerzaam schooljaar van te maken.

a.jansen@askoscholen.nl

Day a Week School (DWS)
Wij zijn zeer verheugd om te kunnen melden dat de Day a Week School (DWS) bij ons op school zijn intrek neemt. Lees meer: http://www.dayaweekschool.nl/  

DWS Amsterdam biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden. Kinderen die deelnemen aan DWS blijven onderwijs volgen op hun eigen school, in hun eigen klas, maar gaan 1 dag per week naar DWS.

ASKO werkt al enige jaren samen met DWS en heeft het programma met ingang van maart 2015 uitgebreid. Dat betekent dat meer scholen deel mogen nemen aan DWS. Omdat DWS in verschillende wijken actief is met groepen van max 18 leerlingen van verschillende scholen, maken ze gebruik van lokalen in bestaande scholen. Voor IJburg is gekozen voor De Archipel en daar zijn we erg blij mee. Dit schooljaar zijn we met een onderzoeksgroep aan de slag gegaan om beleid te maken voor ons aanbod aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. We doen dit onder begeleiding van het ABC en DWS. Het letterlijk ‘in huis’ hebben van DWS is dus een welkome en waardevolle aanvulling op ons aanbod voor deze doelgroep.

U moet zich voorstellen dat ongeveer 16 % van de leerlingen bovengemiddeld intelligent is. Een klein deel daarvan, 2,3 %, is zeer intelligent, ofwel hoogbegaafd. Voor deze doelgroep is DWS er. DWS is dus een aanvulling voor het aanbod dat wij zelf inmiddels in onze klassen aanbieden aan leerlingen die dat nodig hebben.

In januari 2015 starten wij in de groepen 5 t/m 7 met de procedure om de leerlingen voor DWS te identificeren. Dit gebeurt volgens een vastgelegd plan, onder leiding van DWS. Ouders van leerlingen die in aanmerking komen voor DWS zullen hierover persoonlijk bericht krijgen via de school. Dit zal zijn in de tweede helft van februari, eerste helft maart. DWS start begin april.

Nieuwe Cito normering
Betreft: Aanpassing normen LVS-toetsen van Cito
In januari/februari en juni neemt onze school CITO LVS*-toetsen af bij uw kind. Cito heeft de normen van een aantal toetsen herzien. Dit is een landelijke herziening en geldt dus voor alle basisscholen. Het gaat om de toetsen voor Begrijpend lezen, Rekenen-Wiskunde en Spelling. In deze brief leggen we u uit wat dit betekent.

Waarom aangepaste normen?
De huidige CITO normering geeft een te rooskleurig beeld omdat leerlingen deze CITO LVS-toetsen beter maken dan een aantal jaar geleden. Vandaar dat CITO heeft besloten de normering landelijk aan te passen. U kunt het vergelijken met de lengte vroeger en nu. Kinderen van nu worden gemiddeld groter dan hun ouders. Begin vorige eeuw zou je een reus zijn als je 1.70m lang was, nu ben je als man eerder klein met zo’n lengte. Een lengte van 1.70m heeft nu dus een andere betekenis dan vroeger. Zo ook met de CITO normering. Voor nu lijkt een hoger niveau leuk, maar wanneer uw kind straks naar het voortgezet onderwijs gaat, kunt u voor verrassingen komen te staan. Als u naar de oude normering kijkt, zou uw kind misschien bovengemiddeld scoren. Wanneer dan uit de Eindtoets ‘opeens’ blijkt dat uw kind gewoon gemiddeld scoort, zult u verbaasd zijn. Vandaar dat CITO de normering heeft aangepast en kunnen we als school de juiste conclusies trekken over de prestaties van uw kind ten opzichte van het gemiddelde in Nederland. De Cito Eindtoets wordt komend schooljaar in april afgenomen bij de leerlingen van groep 8.

Wat betekenen de aangepaste normen voor uw kind?
Het is dus niet zo dat uw kind ineens minder goed kan lezen of rekenen dan voorheen. Wat wel is veranderd, is de waardering van zijn score in vergelijking met de landelijke meting. Met andere woorden, Cito is strenger geworden. Hieronder nog even de betekenis indeling van de door ons gehanteerde vaardigheidsniveaus:

Niveau A - 25% van de hoogstscorende leerlingen
Niveau B - 25% boven tot net boven het landelijk gemiddelde
Niveau C - 25% net tot ruim onder het landelijk gemiddelde
Niveau D - 15% ruim onder het landelijk gemiddelde
Niveau E - 10% laagst scorende leerlingen

Voor de overzichtelijkheid zijn de normen in het administratiesysteem van de school ook toegepast op eerder gemaakte toetsen. Daardoor kunnen de resultaten een ander beeld van uw kind geven dan voorheen. In de folder ‘Uw kind duidelijk in beeld’ kunt u nog eens nalezen hoe de volgtoetsen van Cito in elkaar steken en wat de resultaten betekenen. Deze folder is te downloaden op www.cito.nl > Primair en speciaal onderwijs > Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs >

*LVS = Leerling volgsysteem

Groep 8 doet mee aan de Dia toets
Het ministerie heeft gevraagd aan Diataal ( in samenspraak met de universiteit Groningen) om een eindtoets te ontwikkelen die ook als alternatief voor de CITO- eindtoets gebruikt kan worden. Een voordeel is dat het volledig digitaal kan en in een dagdeel af te nemen is.

De Dia-eindtoets is een volwaardige toets die voldoet aan de criteria van de officiële Toetswijzer. De toetsen zijn geijkt aan de referentieniveaus taal en rekenen, en geven een betrouwbaar doorstroomadvies voor het voortgezet onderwijs. Er is echter nog één stap te gaan: een landelijk normeringsonderzoek. Dit is nodig om volgend schooljaar door de minister te worden toegelaten als officiële eindtoets, die vanaf dit schooljaar verplicht is voor alle scholen.

Wat houdt de nieuwe eindtoets PO in?
De nieuwe Dia-eindtoets is opgesteld volgens de officiële Toetswijzer, en bevat de (verplichte) onderdelen begrijpend lezen, taalverzorging en rekenen. Ook is er een onderdeel woordenschat.

Hoe en wanneer wordt de toets afgenomen?
De Dia-eindtoets wordt digitaal afgenomen in januari 2015. De uitslag zal in februari komen.

Dit alles gebeurt naast onze deelname aan de gewone Cito-eindtoets in april.
Als u hier vragen over heeft kunt u die uiteraard stellen aan de directie. archipel.directie@askoscholen.nl


​Planning, personeel, day a week school, nieuwe CITO normering, Dia-toets groep 8.

Foto's

Video's

Meer informatie