Nieuwsbrief 19 februari 2015

 • Gemaakt op: 19-2-2015 14:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Archipel
 • |
 • Fotograaf: De Archipel

Planning

 • Roostervrije dag (kinderen vrij): Vrijdag 20 februari
 • krokusvakantie: Maandag 23 t/m vrij 27 februari
 • Paasweekend: Vrijdag 3 t/m ma 6 april
 • Schoolfotograaf: Woe 8 april
 • Koffieochtend Spelontwikkeling: Donderdag 9 april 08:45
 • Lentefeest: Vrijdag 10 april Kamp groep 8 13 t/m 15 april
 • Eindtoets Cito: groep 8 21 t/m 23 april
 • Koningsspelen/sportdag: 24 april Koningsdag (vrij) 27 april
 • studiedag: 1 mei (leerlingen vrij!!)
 • meivakantie: Ma 4 t/m vrij 15 mei

Nieuws van de OKA (ouder en Kind adviseur)
Woensdag 18 februari heb ik mijn eerste thema gehouden op de Archipel. Het ging over de ontwikkeling van kleuters. De koffie en cake stond al klaar dankzij Joan en het digibord geïnstalleerd dankzij Ester. De opkomst was groot. De vaders en moeders hebben actief mee gedaan. Hierdoor ontstond er een levendige bijeenkomst. Ook werden er na afloop onderwerpen geopperd voor vervolgthema’s zoals leren luisteren, omgang sociale media, eetproblemen enz.

Ik ben van plan om regelmatig thema bijeenkomsten te houden ook voor de ouders in de midden en bovenbouw. De thema’s staan aangekondigd in de nieuwsbrief en er hangt een poster op de deur.

Wees welkom van elkaar als ouders leren is altijd leuk.

Tip van de OKA
Herkent u dit? Denkt u ’s avonds tijd voor u zelf te hebben, weigert uw kind naar bed te gaan of komt uw kind herhaaldelijk uit bed, of huilt uw kind elke keer als hij/zij in bed wordt gelegd, of wil uw kind niet in zijn/haar eigen bed slapen maar bij u.

Tips:

 • Stel een vaste bedtijd in
 • Volg een slaapritueel
 • Ga 30 minuten voor bedtijd rustige dingen doen met je kind
 • Zeg welterusten en verlaat het vertrek
 • Prijs je kind de volgende dag als het slapen goed is gegaan.

Slaapproblemen kunnen hardnekkig zijn er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Wilt u dat ik met u meedenk over dit onderwerp loop dan even bij me binnen op het inloopspreekuur woensdagmorgen tussen 8.30-9.30 uur of maak een afspraak via de telefoon: 0610589590 mailen mag ook b.vanderduin@oktamsterdam.nl   

Fijne vakantie!

Bea van der Duin (OKA)

Koningsspelen! OUDERS GEZOCHT!!!

Op vrijdag 24 april doet de Archipel mee met de landelijke Koningsspelen. We beginnen de dag met een ontbijt voor alle leerlingen gesponsord door Jumbo supermarkten. Mocht uw kind gebruik willen maken van glutenvrij brood, geef dat dan zsm door aan de groepsleerkracht. Na het ontbijt worden de groepen 1 t/m 2 gescheiden van de groepen 3 t/m 7 waarbij ze verschillende sportonderdelen gaan doen. Groep 8 zal 'Wandelen voor water' waarbij ze ervaren hoe het is om met water in de rugzak zo'n 5 á 6 kilometer te wandelen. Hierbij halen zij zoveel mogelijk geld op voor waterprojecten in Afrika.

Voor de sportdag zoeken wij ouders die er samen met ons een onvergetelijke en gezellige sportdag van willen maken. Hierbij kunt u denken aan: het helpen en ophalen van het ontbijt bij Jumbo supermarkten, het helpen bij de verschillende sport activiteiten, het begeleiden van een groepje kinderen etc.. Bij elk klaslokaal hangt een formulier waar u zich kun inschrijven. We stellen de hulp zeer op prijs!

Themaochtend over spelontwikkeling
Op 9 april om 08:45 zal er een themaochtend worden gehouden over spelontwikkeling bij kinderen tussen 0 en 8 jaar en de rol van de opvoeders daarbij. Een en ander zal worden verzorgd door De Activiteit, het landelijk centrum voor ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).

Sociaal veiligheidsplan
De Archipel is momenteel bezig om een sociaal veiligheidsplan op te stellen. Hierin staat onder meer beschreven op welke wijze wij als school omgaan met incidenten, met pesten, met klachten, etc. Het is belangrijk om als school goed uitgerust en voorbereid te zijn op incidenten. Afgelopen week was er bijvoorbeeld een incident in een bovenbouwgroep waarbij de veiligheid in het geding kwam naar aanleiding van een ruzie tussen kinderen. Wij hebben daarop direct gereageerd door een aantal stappen te zetten die we in een protocol hebben vastgelegd. Dit heeft geleid tot disciplinaire maatregelen, te weten een schorsing van een leerling.

Daarnaast willen wij in het volgende schooljaar schoolbreed een programma invoeren tegen pesten. We hebben een aantal programma’s op het oog, die binnenkort zullen worden gepresenteerd aan het team. De volgende stap is dat wij de MR en de OR gaan betrekken in het proces.

Voor de fervente googlelaars: (oa) SWPBS en PAD. http://www.nji.nl/nl/Kennis/Methodieken-enprogrammas

Thema’s
Deze week hebben de meeste groepen een spetterende thema-afsluiting gegeven. Van boekenbal tot museum tot weerberichten.

Schoolbreed thema
Het volgende thema zal op dinsdag 3 maart worden afgetrapt en zal gaan over markt, geld en economie. Wij hebben er zin in!

Wij wensen u een hele fijne voorjaarsvakantie!

Team en directie De Archipel

planning, nieuws van de OKA, koningsspelen, themaochtend spelontwikkeling, sociaal veiligheidsplan.

Foto's

Video's

Meer informatie