Nieuwsbrief 23 januari 2015

 • Gemaakt op: 23-1-2015 15:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Archipel
 • |
 • Fotograaf: De Archipel

​Planning

 • MR vergadering: Ma 26 januari
 • Verslagen mee naar huis: Vr 30 januari
 • Ouderavond groep 7: Do 29 januari 19:30 uur
 • 10-minutengesprekken: Di 3 en woe 4 februari
 • Grof vuil buiten zetten: Ma 9 februari 21:00 uur
 • Roostervrije dag (iedereen vrij!): Vr 20 februari
 • Krokusvakantie: Ma 23 t/m vr 27 februari
 • Paasweekend: Vr 3 t/m ma 6 april
 • Schoolfotograaf: Woe 8 april
 • Lentefeest: Vr 10 april
 • Kamp groep 8: Ma 13 t/m woe 15 april
 • Eindtoets Cito groep 8: Di 21 t/m do 23 april
 • Koningsspelen/sportdag: Vr 24 april
 • Koningsdag (iedereen vrij!): Ma 27 april
 • Studiedag (leerlingen vrij!): Vr 1 mei
 • Meivakantie: Ma 4 t/m vr 15 mei

Het plein
Het is voor vele ouders een doorn in het oog: de modder op het plein. Zeker met regenachtig weer is het een troosteloos gezicht. Kinderen zijn gelukkig kinderen en laten zich hier niet door tegenhouden. Gevolg is wel dat uw wasmachine thuis continue draait en dat onze trappen en gangen onder de modder zitten. Wij hebben reeds vele malen bij de gemeente aangegeven dat we dit niet acceptabel vinden. Er is ons toegezegd dat er rubberen tegels komen, maar actie blijft vooralsnog uit omdat er geen geld gevonden kan worden. Weet dat wij er in ieder geval alles aan doen!

Oproep sterke sjouwers voor grof vuil!
Maandagavond 9 februari om 21:00 uur bij de ingang van ‘t IJ49.
Omdat er nieuwbouw zal worden gepleegd aan de oostzijde van ’t IJ 49 (het gebouw waar we tot vorig jaar in zaten), zal er in de krokusvakantie het een en ander verbouwd worden. De ingangen tot het gebouw zullen worden geplaatst naar de westzijde, (de kant van ons huidige schoolplein). Een aantal opslagruimtes die wij daar in gebruik hebben, moet daarom worden leeggemaakt. Er staan o.a. oude dossierkasten en bureaus. Een aantal dingen gaan naar onze nieuwe locatie, maar de rest moet weg. Bent u geïnteresseerd in deze meubels/kasten? Graag zelf komen afhalen voor 9 februari.

De rest gaat bij het grof vuil. We moeten dit ’s avonds al buiten zetten en daar hebben we uw spierkracht bij nodig!

Meld u even aan bij Bas, zodat hij daar niet alleen staat: b.meijer@askoscholen.nl

Invalleerkrachten
Ieder jaar worden we geconfronteerd met griepgolven. Dat is normaal, maar wel vervelend. Zeker als er ineens meer leerkrachten uitvallen. Dit gebeurde ook vorige week. Omdat we willen voorkomen dat we groepen moeten verdelen of naar huis sturen, hebben we de afgelopen maanden een eigen ‘invalpool’ georganiseerd. Deze (bevoegde) leerkrachten zijn oproepbaar in geval van ziekte. Allen hebben inmiddels verschillende keren ingevallen en dat is ons (en hen) goed bevallen. Het zijn:

juf Lotte van der Goot (vervangt ook compensatieverlof fulltimers)
juf Nienke Meester
juf Anita ter Beek
juf Anouk Rensing

Wanneer een leerkracht meer dagen ziek is, zullen we u uiteraard op de hoogte stellen middels een brief per mail.

Zwangerschapsverlof
Met ingang van 4 februari gaat Kimberly (groep 3) met zwangerschapsverlof. Dit duurt tot de zomervakantie. Zij wordt vervangen door Anita ter Beek. Ouders van de betreffende groep zijn reeds geïnformeerd.

Met ingang van 6 maart gaat Kelly met zwangerschapsverlof, tevens tot de zomervakantie. Momenteel staat er een vacature uit voor haar vervanging. Deze en volgende week voeren wij gesprekken met mogelijke kandidaten.

Schoolbreed thema (preview)
In de periode tussen de krokus en de meivakantie zullen we met de hele school weer met een schoolbreed thema aan de slag gaan. De eerste brainstormsessie in het team heeft geleid tot het thema ‘Markt’ waarin geld, economie, handel, productie, ondernemen, etc. centraal staan.

Bent u ondernemer, of heeft u de kinderen iets bij te brengen op dit vlak, dan kunt u zich wenden tot de leerkracht. Wie weet leidt dit tot een interessante samenwerking!

Ouder Kind Adviseur (OKA)
Mag ik mij even voorstellen?

Mijn naam is Bea van der Duin. Vanaf januari 2015 ben ik als ouder- en kindadviseur op de Archipel werkzaam.

Maandag van 11:00-15:00 uur, en woensdag van 08.30-12.30 uur ben ik op school aanwezig. Iedere woensdagmorgen van 8.30-9.30 uur heb ik inloopspreekuur.

Wat is een ouder- en kindadviseur?
De ouder- en kindadviseur is een vraagbaak en steun voor vragen over opvoeden en opgroeien. Ouders en kinderen kunnen er terecht voor advies. Het schoolmaatschappelijk werk gaat op in deze nieuwe functie.

Voor wie?

 • Ouders/verzorgers die vragen of zorgen hebben over het opgroeien en opvoeden van kinderen tussen 0 en 23 jaar. Bijvoorbeeld bij slaapproblemen, tips over een opgroeiende puber of over veilig gebruik van internet. Ook als ouders zich ernstige zorgen maken over hun kind of over de opvoeding kunnen ze bij de ouder- en kindadviseur terecht.
 • Kinderen en jongeren met vragen of zorgen over hun situatie thuis en op school, over vrije tijd en over vrienden.

Wat doet een ouder- en kindadviseur?
De ouder- en kindadviseur luistert, beantwoordt vragen en biedt begeleiding. Soms is één telefoontje of gesprek al voldoende, soms is er meer tijd nodig. Als de situatie ingewikkeld is, maakt de ouder- en kindadviseur samen met de ouder of de jongere een plan om de situatie op te lossen.

Ouder- en kindteam
De ouder- en kindadviseur maakt deel uit van een Ouder- en Kindteam. Naast de ouder- en kindadviseurs, zijn daar onder meer jeugdartsen, jeugdpsychologen en doktersassistenten werkzaam.

Wilt u meer weten of wilt u contact met de ouder- en kindadviseur?
U kunt mij bellen op telefoonnummer: 06-10589590
Ook kunt u mij mailen op: b.vanderduin@oktamsterdam.nl

Waarom luistert mijn kind nou niet naar mij?
Herkent u dit ? U hoort u zelf steeds weer dezelfde opdracht herhalen tegen de kinderen. Daarnaast heeft u het gevoel dat uw kind niet wil luisteren en de irritaties hierover worden groter.

Tips:
- Sta naast uw kind, kijk hem/ haar aan en maak oogcontact.
- Geef de opdracht kort en duidelijk
- Dit is niet het moment voor discussie
- Wilt u dat uw kind beter luistert, geef hem/haar complimenten als hij/ zij uw opdracht goed uitvoert

Wilt u dat ik meedenk over hoe uw kind(eren) beter leren luisteren, loop eens bij me binnen voor het maken van een afspraak.

Zit uw kind in groep 7 of 8 en heeft hij/zij al puberverschijnselen?
Op donderdag 22 januari begint er een cursus positief opvoeden pubers in het Ouder en Kind Centrum op de Pampuslaan van 19-21.30 uur.

Opgeven kan via het telefoonnummer: 0205611203 of via de mail: opvoedpunt@partou.nl

​Planning, het plein, oproep sterke sjouwers, invalleerkrachten, zwangerschapsverlof, schoolbreed thema, ouder kind adviseur.

Foto's

Video's

Meer informatie