Nieuwsbrief 24 oktober 2014

 • Gemaakt op: 24-10-2014 13:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Archipel
 • |
 • Fotograaf: De Archipel

​Planning

 • Uiterlijk inleveren machtiging ouderbijdrage: Vrijdag 31-10
 • 10-minuten gesprekken: Dinsdag 28 en woensdag 29-10
 • Scholenmarkt groep 7 en 8/VO infoavond groep 8: Maandag 10-11
 • Ouder-teamfeest: Vrijdag 21-11

Ouderraad en ouderbijdrage
Vandaag is er een brief verzonden aan alle ouders over de ouderbijdrage van 2014-2015. Heeft u reeds betaald, of al een machtiging gegeven, dan kunt u deze uiteraard als niet verzonden beschouwen.

De OR is op zoek naar nieuwe ouder-leden. Heeft u interesse? Mail dan naar archipel.or@askoscholen.nl

Website
www.kbsdearchipel.nl
Op onze website verschijnt regelmatig nieuws. In de rechter balk ziet u welke items zijn toegevoegd. Vaak zijn dit ook foto’s van activiteiten in de klas. Leuk als u dit regelmatig bezoekt. Onze leerkrachten doen hun best om hun onderwijs in beeld te brengen.

Twitter Steeds meer mensen volgen ons op Twitter:

Volg ons!   

Zwarte Piet
Uiteraard volgt u ook het nieuws en bent u op de hoogte van de discussie rondom zwarte piet. Ook wij doen dat. Op welke manier wij zullen omgaan met het bezoek van Sint dit jaar, hoort u binnenkort van ons.

Ouder-teamfeest
Vooraankondiging: Op vrijdagavond 21 november is er weer een ouder-teamfeest. U verneemt nog op welke locatie dit zal zijn en waar de kaarten zullen worden verkocht. Inzet dit jaar is om het laagdrempelig te maken, dus ingewikkelde dresscodes enz., laten we achterwege. Ook als u geen kaartje koopt bent u van harte welkom, maar dat betekent dat u ter plekke zelf de drankjes en hapjes afrekent.

Oude kleding
De groepen 6, 6-7 en 7 hebben een thema over kleding. Als u thuis oude kleding heeft die u toch van plan was om weg te doen, kunt u dit schenken aan de school zodat ermee kan worden geknipt/genaaid, etc.. U kunt het inleveren bij juf Manouk, juf Manon of meesters Erik/Bas.

​Planning, ouderraad en ouderbijdrage, website, twitter, Zwarte Piet, ouder-teamfeest; oude kleding.

Foto's

Video's

Meer informatie