Nieuwsbrief 29 oktober 2014

 • Gemaakt op: 29-10-2014 15:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Archipel
 • |
 • Fotograaf: De Archipel

​Planning

 • Scholenmarkt groep 7 en 8/VO infoavond groep: 8 Maandag 10-11
 • Ouder-teamfeest: Vrijdag 21-11

Wijzigingen personeel
Er is een aantal personeelswijzigingen waarvan we u op de hoogte willen brengen:

Rinze is een poos ziek geweest en is nu weer aan het reïntegreren. Hij werkt met groepjes leerlingen buiten de klas en daarnaast is hij het lesgeven weer aan het opbouwen. Hij doet dat gedurende 2 dagen per week in groep 5b.

Maartje, die vanaf de zomervakantie 2 dagen les gaf in groep 1/2a, heeft besloten om te stoppen met werken. Zij heeft ervoor gekozen om meer zorg en aandacht aan haar gezin te besteden. Wij begrepen haar afweging. Zij heeft voor de herfstvakantie afscheid genomen van de leerlingen en de ouders. Uiteraard zijn de betrokken ouders hierover al eerder geïnformeerd.

Verder is Ria, leerkracht van groep 4, weer gaan lesgeven bij de kleuters. Zij vult de vacature op die ontstond door het vertrek van Maartje. Daarnaast staat zij net als vorig jaar weer 2 dagen voor de klas in groep 1/2b.

Groep 4 heeft naast Daphne een nieuwe leerkracht gekregen. Zij heet Hilje Oosterbaan Martinius. Voor ons is zij niet onbekend. Zij heeft het afgelopen jaar haar eindstage bij ons gelopen in groep 8 en zij heeft vanaf de zomervakantie lesgegeven in groep 1/2b, naast Helen.

Te laat komen
Het is ons een doorlopende doorn in het oog dat er nog steeds veel kinderen te laat op school komen. We hebben u reeds gemeld dat we aan bureau leerplicht hebben gevraagd binnenkort ’s ochtends bij de deur te staan. Toch vinden we dit niet genoeg. Daarom hebben we besloten een heldere, consequente lijn te gaan volgen:

 1. Ouders van kinderen die na 08:30 uur de klas ingaan, moeten bij Joan een briefje invullen waarop ze de reden van het te laat komen opschrijven. Het kind neemt dit mee naar binnen en geeft het aan de leerkracht. Wanneer kinderen zonder ouders op school komen, vullen ze zelf het briefje in. De briefjes worden bewaard door de leerkracht. Kinderen die te laat in de klas komen en geen briefje hebben worden teruggestuurd om alsnog een briefje te halen. De groepen in de dependance ontvangen het briefje van de leerkracht zelf.
 2. Als kinderen 3 x een briefje hebben gekregen, wordt er door de administratie telefonisch contact opgenomen met de ouders om het te laat komen te bespreken. Als er geen verbetering plaatsvindt en het kind weer een briefje heeft gekregen, dan volgen er andere acties, nl. een gesprek met de directie en/of bureau leerplicht.

We starten aanstaande maandag, 3 november, met dit beleid.

Tip: De les start om 8.30 uur, dan gaat de deur van het lokaal dicht. Dus houdt voor u zelf aan dat uw kind uiterlijk 8.25 uur binnen de school is. Dan is er nog tijd om de trap op te gaan en de jas en tas op te hangen.

Bij vragen kunt u bij de directie terecht.

​Planning, wijzigingen personeel, te laat komen.

Foto's

Video's

Meer informatie