Nieuwsbrief 31-8-2018

 • Gemaakt op: 31-8-2018 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Bas Meijer
 • |
 • Auteur: Bas Meijer
 • |
 • Fotograaf:  

Planning

·       Donderdag 13 september NIEUW: info-markt

·       De week van 17 september NIEUW: ouder en kindgesprekken

Beste ouders/verzorgers,

We hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en lekker uitgerust aan een nieuw schooljaar kunnen beginnen! De afgelopen week hebben we met het team al een goede start gemaakt. We hebben de klaslokalen ingericht en samen overlegd over de thema's van het komende jaar. We hebben ook een aantal nieuwe collega's verwelkomd en wegwijs gemaakt. Aanstaande maandag verwachten we alle kinderen weer om 08:15 uur op school. (08:30 aanvang lessen) We gaan er met veel plezier weer een mooi jaar van maken!

Nieuw! infomarkt 13 september

We starten het jaar met een paar frisse en nieuwe dingen: dit jaar geen nieuw schooljaarreceptie met een lang plenair programma, maar een infomarkt. Niet zitten en luisteren, maar rondlopen, elkaar spreken en meedoen aan activiteiten. En natuurlijk koffie, thee en een hapje en drankje!

Van 19:15 tot 19:45 kunt u in de lokalen kennismaken met de nieuwe leerkrachten, info krijgen over de lesstof en praktische zaken en grasduinen in de lesmaterialen.

-          Groepen 1/2 (lokaal groep 1/2 a)

-          Groepen 3, 3/4 en 4 (lokaal 3/4 in de dependance)

-          Groepen 5 (lokaal groep 5a)

-          Groepen 6, 6/7 en 7 (lokaal groep 7)

-          Groep 8 (lokaal groep 8)

Van 19:45 tot 20:45 kunt in de grote hal onze info-markt bezoeken met diverse kraampjes waar onderdelen van ons nieuwe jaarplan worden gepresenteerd. Ook de OR en MR zullen hier aanwezig zijn.

We hopen u op deze avond allemaal te zien!

Nieuw! ouder en kind gesprekken (OK-gesprekken)

Dit schooljaar starten we met een nieuwe aanpak rondom de oudergesprekken en de rapporten. We vinden dat de periode tot het eerste rapport (feb) te lang duurt om niet met elkaar in gesprek te zijn over de ontwikkeling van uw kind(eren). Bovendien vinden we dat de kinderen zelf meer betrokken kunnen worden in het gesprek over hun eigen ontwikkeling. Dat kan ook zichtbaar worden in de wijze waarop we communiceren over de vorderingen. Dat deden we twee keer per jaar met een rapport, maar dat kan ook anders. Meer interactief en met inbreng van de kinderen zelf. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dat willen doen. Meer daarover in een later stadium.

De gesprekkencyclus verandert ook. We trappen af met een startgesprek waar ook de kinderen bij aanwezig zijn. Die gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 17 september. Zoals u van ons gewend bent wordt u hiervoor uitgenodigd via Parro. U kunt zich dan inschrijven op een voor u geschikte tijd. We zullen ook een avond inplannen.

In november zijn de tweede ouder-kindgesprekken (OK-gesprekken), in maart volgt de derde ronde en in juni de laatste ronde.

Thema en schoolafspraken

Zoals we op de ouderavond van 21 juni hebben gepresenteerd trappen we het schooljaar af met een schoolbreed thema rond gezonde voeding. De Archipel doet mee met een project vanuit de Gemeente en GGD Jump-In. Samen met de MR, de kinderraad en het team hebben we afspraken gemaakt over traktaties en eten en drinken (10-uurtje en lunch). Deze afspraken gaan met ingang van dit schooljaar dus in werking! In het thema worden ouders en leerlingen meegenomen in het hoe en waarom. Bovendien hanteren we een wen-periode, dus don't worry, we'll take it slow 😉.

Hieronder de afspraken die we gemaakt hebben:

 • Ochtendpauze:  
  water/melk/karnemelk/thee zonder suiker *
  Groente/fruit 
  bruine boterham (als aanvulling) 

* wij hebben geen schoolmelk en geen koelkast op school

 • Lunch: 
  Water/karnemelk/melk/thee zonder suiker
  Bruine boterhammen 
  Groente/fruit 
 • Trakteren: 
  Kinderen trakteren alleen klasgenoten, niet de meesters en juffen. Ze mogen wel met een verjaardagskaart de klassen rond.

  Traktatiewaaier (krijgt u van ons) met voorbeelden van gezonde traktaties met een uitprobeerperiode/wenperiode waarbij ouders VB een briefje krijgen met het nieuwe beleid en de datum vanaf wanneer het beleid echt ingaat. Deze wenperiode duurt tot de kerstvakantie.
   
 • Aandacht voor gezond/ongezond in balans tijdens paasontbijt en kerstdiner 

Luizen

Op onze website staat uitgebreid beschreven wat u kunt doen in geval van luizen en ook wat het beleid van school is. Ouders die willen 'luizen' zijn van harte welkom en krijgen koffie!!

https://www.askoscholen.nl/scholen/dearchipel/praktisch/Paginas/Luizen.aspx

Gymkleding

De school en dus ook de gymlessen zijn weer begonnen. Wilt u eraan denken om uw kind gymkleding mee te geven (shirt, broek of broekje en zaalschoenen). In verband met de hygiëne en de veiligheid. Geen gymkleding betekent helaas niet mee-gymmen. LET OP: we zijn hier weer streng op dit jaar.

Kinderraad

Ook dit schooljaar kiezen de leerlingen weer een nieuwe Kinderraad. Uit elke groep, van groep 1 t/m 8, wordt een leerling gekozen die de groep vertegenwoordigt. De Kinderraad komt elke 4 á 5 weken onder schooltijd bijeen onder leiding van de directeur.

De vorige Kinderraad heeft tips en tops gegeven voor de nieuwe Kinderraad!

 Wat doet de Kinderraad BV:

·       Plannen bedenken voor de school (binnen de kaders die directeur stelt)

·       PAD voortgang bespreken

·       Zaken bespreken die over school gaan

·       Organiseren van extra activiteiten/projecten

·       Voorstellen van de groep overbrengen

·       Open staan voor ideeën

·       Praten, overleggen, vergaderen

·       Helpen het schoolplein en gebouw schoon te houden

·       Evalueren: BV hoe gaat het buitenspelen?

·       Regels en afspraken bespreken: voetballen, stil zijn in de gang, schoolplein schoonhouden, overblijf, wc-gebruik, gebruik kopieerapparaat, omgaan met computers, internet, werken in de klas, op tijd komen, plaag- en pestgedrag, buitensluiten van kinderen, veilig parkeren door ouders, etc

Notulen of verslag van de raad delen we niet met ouders. Wel schrijft de directeur af en toe een stukje over de Kinderraad in de Nieuwsbrief.

 We wensen u allemaal een heel fijn nieuw schooljaar toe!

de directie

 

 

 

 

 


Foto's

Video's

Meer informatie