Nieuwsbrief 6 februari 2015

 • Gemaakt op: 6-2-2015 16:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Archipel
 • |
 • Fotograaf: De Archipel

​Planning

 • Grof vuil buiten zetten: Ma 9 februari 21:00 uur
 • Koffieochtend ontwikkeling kleuters: Woe 18 februari 08:45 – 09:45
 • Roostervrije dag (kinderen vrij): Vrij 20 februari
 • krokusvakantie: Maandag 23 t/m vrij 27 februari
 • Paasweekend: Vrijdag 3 t/m ma 6 april
 • Schoolfotograaf: Woe 8 april
 • Lentefeest: Vrijdag 10 april
 • Kamp groep 8: 13 t/m 15 april
 • Eindtoets Cito groep 8: 21 t/m 23 april
 • Koningsspelen/sportdag: 24 april
 • Koningsdag (vrij): 27 april
 • studiedag: 1 mei (leerlingen vrij!!)
 • meivakantie: Ma 4 t/m vrij 15 mei

Ouderenquête
Binnenkort ontvangt u per e-mail een ouderenquête van ons. Iedere 4 jaar stelt De Archipel een schoolplan op. Uw mening is voor ons belangrijk en de input vanuit de ouderenquête zal dus worden verwerkt in het schoolplan 2015 – 2018. Momenteel wordt de inhoud van de enquête bekeken door de MR. Ook de kinderen zullen een vragenlijst van ons krijgen. Alvast dank voor uw medewerking.

Zwangerschapsverlof Kelly
Kelly zal binnenkort met zwangerschapsverlof gaan. Donderdag 5 maart zal haar laatste werkdag zijn. Wij hebben inmiddels een prima vervanging gevonden tot einde schooljaar. Haar naam is (juf) Shanti Jak. Ze is een ervaren basisschoolleerkracht en momenteel nog werkzaam in het VO (docente wiskunde en Nederlands). Tevens heeft zij een tweede graad bevoegdheid Engels. Zij zal na de voorjaarsvakantie op maandag 2-3 en dinsdag 3-3 samen met juf Kelly voor de groep staan, zodat een goede overdracht kan plaatsvinden. Na 5 maart zal zij de groep de gehele week lesgeven. Het is de bedoeling dat meester Rinze het op termijn drie dagen per week van juf Shanti zal overnemen. Dit is echter afhankelijk van zijn herstel. Voorlopig is juf Shanti dus fulltime vervanger van Kelly.

Wij wensen Shanti en de leerlingen veel leerzame momenten en de ouders een goede samenwerking met haar toe.

Koffieochtend
Thema ‘de ontwikkeling van een kleuter’

Waar: in het lege lokaal op de eerste verdieping
Wanneer: woensdag 18 februari van 8.45-9.45 uur

Heeft u vragen rond de ontwikkeling van uw kleuter? Vraagt u zich wel eens af waarom uw kleuter ineens zo gericht is op zijn/haar lichaam, bent u benieuwd hoe de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling verloopt in de kleutertijd? Dan zie ik u graag op de thema ochtend.

Opvoedtip van de OKA (Ouder en Kindadviseur)

Ruzie tussen de kinderen

Herkent u dit? U loopt steeds te waarschuwen en politieagent te spelen. En dan luisteren de kinderen nog niet.

Tips:

- Haal de kinderen op tijd uit elkaar, voordat de ruzie groter wordt
- Teveel waarschuwen helpt niet, u wordt er zelf alleen maar bozer van
- Voorkom ruzie door verveling, biedt boeiende activiteiten aan.

Wilt u dat ik met u meedenk over hoe u ruzie beter kan begeleiden en wilt u tips over boeiende activiteiten?

Loop even bij me binnen op het inloopspreekuur woensdagmorgen tussen 8.30-9.30 uur of maak een afspraak via de telefoon: 0610589590 mailen mag ook b.vanderduin@oktamsterdam.nl

Fijn weekend!

Bea van der Duin (OKA)

Vooraankondiging sportdag/koningsdag/Wandelen voor water
Op 24 april zullen landelijk de Koningsspelen weer worden gehouden. Op De Archipel hebben we ervoor gekozen om deze dag in te vullen als sportdag. De kinderen genieten eerst samen van het landelijk ontbijt en gaan dan sporten in en om de school. Meester Milco, de vakleerkracht gymnastiek, zal samen met een groep ouders uit de OR en een aantal leerkrachten deze dag voorbereiden.

De kinderen van groep 8 zullen die dag mee gaan doen aan Wandelen voor Water. http://www.wandelenvoorwater.nl/  
Dit is een actie voor het goede doel, namelijk schoon drinkwater en sanitair in ontwikkelingslanden. Toepasselijk bij de Koningsspelen, vinden wij! Later hierover meer.

We hebben veel ouderhulp nodig om de sport- en spelactiviteiten te bemensen. Save the date!!!
24 april


Planning, ouderenquete, zwangerschapsverlof Kelly, koffieochtend, sportdag/wandelen voor water.

Foto's

Video's

Meer informatie