Nieuwsbrief 9 april 2015

 • Gemaakt op: 9-4-2015 16:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
 • |
 • Auteur: De Archipel
 • |
 • Fotograaf: De Archipel

​Planning

 • Lentefeest: Vrijdag 10 april
 • Kamp groep 8: 13 t/m 15 april
 • Themamarkt: 17 april 16:00 – 17:30
 • Eindtoets Cito groep 8: 21 t/m 23 april
 • Koningsspelen/sportdag: 24 april
 • Koningsdag (vrij): 27 april
 • studiedag: 1 mei (leerlingen vrij!!)
 • meivakantie: Ma 4 t/m vrij 15 mei
 • Inschrijven avondvierdaagse (’s ochtends in de hal): 28, 29 en 30 april / 19 en 20 mei
 • 2e Pinksterdag (vrij): Ma 25 mei
 • Avondvierdaagse: Di 2 juni t/m vrij 5 juni
 • Schoolreisje: Vrij 19 juni
 • Laatste schooldag: Do 2 juli (vrijdag zijn de leerlingen vrij)

Geboren
Op 1 april is de zoon van juf Kelly geboren. Hij heet Jax Noah Smit.
Beide ouders en kindje maken het heel goed!

Keuze methode PAD/PBS
Zoals wij eerder hebben geschreven gaan we volgend schooljaar veel inzetten op het pedagogisch klimaat. We willen een positief en veilig klimaat waar geen ruimte is voor pesten. We kunnen dat natuurlijk niet alleen. Drie groepen, namelijk: leerlingen, ouders en school moeten daar gezamenlijk voor zorgen. Afgelopen maand hebben we twee bijeenkomsten gehad waarbij OR en MR en team uitgenodigd waren en waar twee methodes zijn gepresenteerd. PAD en SWPBS. Met het team hebben we besloten om een combinatie van beide programma’s te gebruiken. Dit zal worden verzorgd door het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht, in de persoon van Carla van Deelen.

Een vijftal studiedagen (dagdelen) zal hieraan worden besteed. Hoe dit precies vorm gaat krijgen hoort u nog van ons.

Thema "De Archipel in bedrijf"
Alle groepen hebben hun bedrijfsplan gepresenteerd en 10 euro startkapitaal mogen ontvangen! De Archipel is in bedrijf gegaan en er zijn ontzettende mooie ondernemingen ontstaan om van dit geld meer geld te kunnen maken! Enkele bedrijven zijn al open geweest, maar volgende week vrijdag 17 april zullen alle bedrijven zich presenteren tijdens een feestelijke markt! De markt zal open zijn tussen 16.00 uur en 17.30 uur. U kunt daar langs alle kraampjes lopen en producten kopen. Alle producten zullen ongeveer €1,- kosten, het zou fijn zijn als u kleingeld mee zou willen nemen. De opbrengst gaat voor een deel naar school en voor een deel naar een goed doel. Het goede doel wordt nader besloten door de kinderen. Kom op tijd want op=op! We hopen u allen te zien op vrijdag 17 april!

NB leerlingen moeten onder begeleiding komen.

Film De Archipel
Om onze school te laten zien aan ouders en andere belangstellenden laten we een korte film maken. Deze film zal worden gemaakt door een van de ouders, namelijk Denise van Laar. Zij is professioneel journalist/filmmaker en heeft aangeboden om dit voor ons te doen. We zijn daar natuurlijk ontzettend blij mee! Denise heeft dit jaar al een film gemaakt voor de OGO-conferentie en heeft dus ervaring met het in beeld brengen van belangrijke aspecten van het onderwijs. http://www.ogo-academie.nl/vereniging/conferentie/

Om het onderwijs goed te laten zien zal er vanzelfsprekend in de school en in de klassen gefilmd worden. We hopen dat u daar dan ook geen bezwaar tegen heeft. Hebt u dat toch, dan zullen we daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Laat het ons even weten door te mailen naar: archipel.directie@askoscholen.nl

Koffieochtend ‘spelen’
Ook vandaag was de opkomst groot, 20 mensen, en moest de kring groter gemaakt worden. De bijeenkomst startte met het uitzoeken van foto's van spelende kinderen. Ouders gingen met elkaar in gesprek en vertelden waarom deze foto hen zo aansprak. Hermien (Startblokken) vertelde over de fasen van spelontwikkeling en liet activiteiten zien die ze gefilmd heeft op onze voorschool en in groep 1/2 a. De aanwezige ouders verwoordden wat de kinderen allemaal leren van de activiteiten die de leerkracht dagelijks organiseert in de groep. Er werd door ouders van de Archipel enthousiast vertelt over het Ontwikkelingsgerichte Onderwijs op de Archipel. Dat was voor de ouders van de voorschool erg interessant om te horen.

Ouders, nogmaals bedankt voor jullie aanwezigheid en inbreng bij deze bijeenkomst!

Informatie van de Ouder en Kindadviseur
Schelden en/of ongewenst woordgebruik.
Herkent u dit? Ineens hoort u thuis (scheld) woorden die niet gepast zijn en die u niet wilt horen van uw kind.
Tips:

 • Bepaal welke woorden toegestaan zijn en bespreek deze met uw kind
 • Reageer onmiddellijk als u uw kind hoort schelden
 • Prijs uw kind voor het gebruik van gewenste woorden
 • Pas een consequentie toe voor ongewenste (scheld) woorden

Wilt u dat ik met u meedenk over dit onderwerp loop dan even bij me binnen.
Of bel voor een afspraak.

Zelf moeite met het voorlezen van uw kind? De voorleesexpress heeft hiervoor enthousiaste vrijwilligers. Zij komen 1x per week bij u thuis voorlezen.
Aanmelden kan via mij.

Bent u door omstandigheden (ziekte, financiën oid) niet in staat op vakantie te gaan? Tot 15 april kan er nog worden opgegeven voor de kindervakantieweken van Humanitas .

Dinsdag 28 april van 19-21.30 uur is er een workshop over ruzie tussen broers en zussen /kinderen op het OKC Pampuslaan 26. Opgeven kan via mij of via tel:0205555825 optie 2.

Fijn weekend

Bea van der Duin


Met vriendelijke Lentegroeten, Team De Archipel

​Planning, geboren, keuze methode PAD/PBS, thema "De Archipel in bedrijf", film De Archipel, koffieochtend ‘spelen’.

Foto's

Video's

Meer informatie