Toelatingsbeleid BBO

  • Gemaakt op: 8-8-2014 14:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Chiquita Bentvelzen
  • |
  • Auteur: De Archipel
  • |
  • Fotograaf: De Archipel

​Archipel als eerste keuze!

Bijna 200 basisscholen in Amsterdam gaan over op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid. Op 3 september jl. hebben de schoolbesturen van het Primair Onderwijs, verenigd in het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) hiertoe besloten.

Ouders met een kind dat in het schooljaar 2015-2016 voor het eerst naar de basisschool gaat, ontvangen begin november een brief van de gemeente Amsterdam en de schoolbesturen waarin zij worden geïnformeerd welke stappen zij moeten zetten om hun kind aan te melden.

Ouders melden hun kind aan op één basisschool, hun school van eerste voorkeur. Daarnaast kunnen zij in volgorde van voorkeur andere scholen opgeven. Ouders hebben hierbij de keuzevrijheid om voor elke school in de stad te kiezen.

Uiteraard hopen wij dat u De Archipel als school van eerste voorkeur zult opgeven!

Meer weten? www.bboamsterdam.nl 

​Stedelijk beleid, dus ook op IJburg.

Foto's

Video's

Meer informatie