Schoolregels

Regels die voor alle leerlingen op De Archipel gelden:

We sluiten niemand buiten.

Pesten is verboden.

Discrimineren is verboden.

Vechten is verboden.

We doen elkaar geen pijn.

 

We lopen en praten rustig in de school.

Op de trap lopen we rechts.

We houden het hele schoolgebouw en het plein netjes.

We houden de spullen van de school en van elkaar netjes.

We gebruiken spullen waar ze voor bedoeld zijn.

Lenen mag, maar vraag het eerst.

 

Er mag maar één kind tegelijk naar het toilet.

Tijdens de instructie mag je niet naar het toilet.

Een kind op het toilet krijgt privacy.

We gebruiken één handdoekje.

Handdoekjes moeten in de prullenbak.

 

We hangen jassen en tassen op aan de kapstok.

We kloppen voordat we ergens binnenlopen.

Leerkrachten spreken we aan met juf en meester.

We spreken met respect tegen de leerkrachten.

We luisteren naar de leerkrachten.