Ouderbijdrage en ouderhulp

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 50,00 per kind. Met deze ouderbijdrage bekostigen we het Sinterklaasfeest, het Kerst- en Paasfeest. Ook wordt dit geld gebruikt om excursies en uitstapjes in het kader van een thema te maken. Tenslotte wordt ook het schoolreisje hiervan betaald. Voor het kamp in groep 8 wordt een extra bijdrage van de ouders gevraagd van € 50,00.

zie ook de pagina van de ouderraad.

Hulpouders/vrijwilligers binnen de school

Bij veel zaken op school wordt de hulp ingeroepen van ouders, zo­wel bij on­derwijs­kundige zaken, als bij festivi­teiten. Hier­onder vindt u een aantal om­schrijvingen van verschillende activiteiten in de school, waarbij hulpouders worden ingezet.

Overblijven
De leerlingen van onze school kunnen tijdens de middagpauze op school overblijven. Dit over­blijven wordt georganiseerd door de school en brengt geen kosten met zich mee voor ouders. De overblijfouders assisteren personeel in dienst van de school. Mensen die als betaalde vrijwilliger overblijven, daar wordt een VOG van gevraagd. ( verklaring omtrent gedrag)

Luizenouders
Na elke vakantie langer dan twee weken worden alle kinderen gecontroleerd op luizen. Dit kunnen wij niet zonder de hulp van ouders.

Begeleiding sportdagen en feesten
Voor meerdere leerjaren worden jaarlijks sportdagen georganise​erd. Dit is alleen mogelijk als hiervoor voldoende ouders bereid zijn groepjes leerlingen te begeleiden, of op andere wijze hulp te verlenen.

Wassen sportkleding
Voor bovengenoemde sportdagen bezit de school sportshirts en broekjes voorzien van het logo van de school. Dit toont heel fraai, maar de spullen moeten wel gewassen worden.

Algemene hulp-ou­der
Op deze mensen doen wij een beroep voor de meest uiteenlopende zaken: b.v. hulp bij feesten, spelletjesmiddagen en ondersteuning bij schooltuinen en leesgroepjes. Veel activiteiten worden gecoördineerd door de leden van de OR.

Vrijwilliger met specifieke les/ondersteuningstaken.

Ouders of vrijwilligers die specifieke taken hebben bv  het geven van Engelse lessen, kunnen in opdracht van de school taken uitvoeren. Omdat deze mensen specifiek met leerlingen werken wordt een geldig VOG  gevraagd.

Ouders die leerlingen vervoeren naar activiteiten.

Deze ouders zullen allereerst aan de wettelijke eisen moeten voldoen met hun vervoersmiddel ( bv zitjes indien er kleine kinderen worden vervoerd). Tevens is een inzittende verzekering vereist .