Kinderopvang en voorschool

partou.png

Partou in basisschool Archipel
In onze school is Partou met een peuteropvang-groep (van 2-4 jaar) en een buitenschoolse opvang-groep (4-12 jaar) een belangrijke samenwerkingspartner. Zij delen een groepsruimte in het schoolgebouw.

Voor peuters van 2-4 jaar:
Er wordt gewerkt aan een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van de voorschoolse periode (2 tot 4 jaar) naar de vroegschoolse periode (4 tot 6 jaar). Kinderen ontwikkelen hier spelenderwijs sociaal-emotionele, motorische, taal- en rekenvaardigheden. Het doel van voor- en vroegschoolse educatie is om kinderen een betere start in het onderwijs te geven. De kinderen volgen het erkende VVE programma Startblokken.

Er is  nauwe samenwerking tussen Partou en basisschool De Archipel. Om de doorgaande lijn te stimuleren doen wij het volgende:
    • Een aantal keer per jaar vindt er uitwisseling van peuters en kleuters plaats.
    • Wij stemmen zoveel mogelijk thema’s op elkaar af.
    • Wij vieren gezamenlijk feesten, zoals het sinterklaas en lentefeest.
2018-10-09_10-10-46.jpg

Voor leerlingen van de Archipel van 4-12 jaar:
De jongste kinderen van 4-6 jaar oud verblijven in de groepsruimte van Partou in het schoolgebouw. Wanneer kinderen ca. 6 jaar oud zijn gaan zij over naar de bso-groep schuin aan de overkant van de straat.
De jongste kinderen worden bij de kleuterklassen opgehaald, zij gaan binnendoor naar de bso-groep toe. De leerlingen vanaf groep 3 worden op het schoolplein opgewacht. Zij lopen onder begeleiding naar de bso-groepsruimte.

partou2.jpg

Opvang voor schooltijd:
Met ingang van het nieuwe schooljaar is Partou in haar eigen groepsruimte gestart met Voorschoolse Opvang. De VSO is tijdens schoolweken geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.30 tot 8.30 uur. De kinderen worden op tijd naar hun klas begeleid.

Openingstijden
In de schoolweken is de peuteropvang geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.20 uur tot 13.40 uur. De peuteropvang is in vakantieweken gesloten.
De BSO is het gehele jaar geopend, vanaf einde schooltijd (14.30 uur, op woensdag 12.30 uur) tot 18.30 uur. Tijdens schoolvakanties zijn we geopend van 7.30-18.30 uur. 

Nieuwsgierig geworden?
Bezoek voor meer informatie de website van Partou: www.partou.nl en link vervolgens door naar de vestiging Franz Zieglerstraat 9.
Wilt u een vrijblijvende rondleiding? U kunt deze aanvragen via het contactformulier op bovenstaande website.

Ook zijn er verschillende aanbieders van naschoolse opvang.

kindersuite.PNG