Schooltijden

De Archipel werkt met een continurooster.
De leerlingen blijven rond lunchtijd op school. Zij eten met de leerkracht in de klas en hebben daarna een half uur pauze, waarbij de personeelsleden van De Archipel zelf het buiten spelen begeleiden.
De schooltijden zien er nu als volgt uit:

Maandag 8.30 – 14.30 uur
Dinsdag 8.30 – 14.30 uur
Woensdag 8.30 – 12.30 uur
Donderdag 8.30 – 14.30 uur
Vrijdag 8.30 – 14.30 uur

De deur van de school gaat om 8.15 uur open. De leerlingen mogen dan rustig naar de klas lopen. De ouders mogen mee en kunnen samen met het kind een werkje bekijken of een boekje lezen.
De leerkracht komt uiterlijk om 8.20 uur in de klas. U heeft dan de mogelijkheid informatie door te geven aan de leerkracht, een vraag te stellen of een praatje te maken. Om 8.30 uur begint de les. De ouders gaan dan de school weer uit.
Om 14.30 uur gaat de school uit. De leerkracht komt met de leerlingen naar buiten en zal op een vaste plek op het schoolplein staan. Daar kunt u uw kind ophalen. Het is de bedoeling dat het kind de leerkracht gedag zegt bij de overdracht van school naar de ouders.​