Identiteit Levensbeschouwing

De Archipel is een school met een gemengde populatie. Dit betekent dat ook de religieuze achtergrond van onze leerlingen divers is. Deze diversiteit willen wij serieus nemen en ieder kind begeleiden bij zijn religieuze ontwikkeling. Dit gebeurt door in de klas aandacht te besteden aan elkaars religie, elkaar daar informatie over te geven en er met elkaar over te praten. Ook wordt 'levensbeschouwing en identiteit' waar mogelijk gekoppeld aan het thema dat in de klas centraal staat.

Levensbeschouwing heeft ook te maken met waarden en normen. Met behulp van verhalen kijken wij samen naar ons eigen leven en denken wij na over ons dagelijks handelen. onder begeleiding een identiteitsbegeleider van Arkade Cilon, centrum voor advies en begeleiding op het gebied van levensbeschouwing en identiteit voor het primair onderwijs doen wij in 17-18 het volgende:

 De Archipel: wereldreligies 

 Dit schooljaar zullen de groepen 3 t/m 8 kennismaken met de verschillende levensbeschouwingen die deze rijke wereld kent. Alle grote wereldreligies zullen langsgekomen. We beginnen met het Boeddhisme, zullen de Islam behandelen rondom de Ramadan en het Christendom rond Carnaval. Ook het Jodendom komt aan bod. Volgend jaar het Hindoeïsme.

 Aan de hand van een leskist vol materialen kunnen kinderen dingen zien, horen, ruiken en ervaren. Daarnaast hebben ze de mogelijkheid vragen te stellen over alle prachtige voorwerpen die er te zien zijn en kunnen ze eigen ervaringen van thuis delen. We gaan met de leerlingen in gesprek over hun beleving en wat zij zoal tegenkomen thuis en in de stad. Dit om de onderlinge dialoog te stimuleren en van elkaar te leren dat we verschillend (mogen/kunnen) zijn. Op die manier hou je het dicht bij de belevingswereld van de leerlingen zelf.  

 Daarnaast lijkt het ons mooi de ouders te betrekken en hen zelf te laten vertellen over de ervaringen die zij hebben met betrekking tot religies. Op het moment dat we ouders erbij betrekken komen ook de persoonlijke ervaringen naar voren en kunnen kleinere stromingen binnen de grote religies aandacht krijgen.  

 De Archipel werkt op deze manier aan het leren voeren van de dialoog, het omarmen van diversiteit, het omgaan met verschillen en het zoeken naar overeenkomsten. Allemaal vaardigheden die bijdragen aan persoons- en burgerschapsvorming. Ook onderwijst ze op een interactieve manier in de verschillende geestelijke stromingen.  

 Er wordt op school niet gezamenlijk gebeden. Wel houden we voor maaltijden bij Kerst en Pasen een moment stilte voor leerlingen die zelf willen bidden.

Wij verwachten van leerlingen van De Archipel dat zij aan alle schoolactiviteiten deelnemen.