Notulen MR 2019-2020

MR 18-09-2019

Aanwezig: Gert, Rachida, Riet, Nadia, Greetje, Brenda en Ester

Notulen:

 • Rachida, Gert en Riet maken een voorzet voor een ouderenquête over de informatieavond
 • Startgesprekken: Betrokkenheid is groot: meeste ouders schrijven zich in en kinderen komen mee.
  4 gesprekken per jaar is best veel, dit gaan we dit jaar ervaren en evalueren.
 • Interim directie
  Brenda voelt zich welkom op De Archipel, iedereen is open. Er zijn kennismakingsgesprekken gepland met alle leerkrachten. Uren schommelen nu tussen 30-28 uur. ASKO zegt na de herfstvakantie 24 uur.
  MR gaat verzoek indienen bij Jan-Willem voor aanhouden 28 uur.
 • Gert blijft voorzitter, is het laatste jaar. Secretaris wordt per toerbuurt.
 • Gert checkt mailadres ivm binnengekomen mail op MR-mail.
 • MR website aanpassen en notulen snel op de website voor 3 oktober.
 • Schoolgids: suggesties/opmerkingen zijn verwerkt. MR heeft schoolgids goedgekeurd.
 • Oktobertelling 2019 275. Dit was 269 op 1 oktober 2018, dus een lichte groei.