OPLIS

De Archipel als Academische Opleidingsschool

Wij vinden het belangrijk om Pabo-studenten de mogelijkheid te bieden het vak van leraar basisonderwijs in de praktijk te leren. Sinds zeven jaar participeren wij in het project "Opleiden in de School", een samenwerkingsverband tussen de Pabo HvA en een aantal OGO-scholen van de ASKO. Binnen dit project besteden OPLIS-studenten in hun stages extra aandacht aan praktijkonderzoek naar verbeteringen en vernieuwingen die voor hun opleidingsschool van belang zijn. Studenten worden zich door intensievere begeleiding bewuster van een visie op goed onderwijs. De intensieve begeleiding wordt geboden door de leerkracht van de groep (de mentor) en de Opleider in de School. Deze begeleidt de mentoren van de studenten en de studenten zelf. Een OPLIS-opleidingsschool neemt een deel van de taken van de lerarenopleiding over en draagt medeverantwoordelijkheid voor de beoordeling van de studenten. 

 Het participeren in het project Opleiden in de School brengt voor De Archipel met zich mee dat leerkrachten onderzoekend en bewust werken aan het onderwijsaanbod voor de leerlingen. Ook kunnen zij zich als mentor verder ontwikkelen. De mentoren cursus levert veel inzichten en vaardigheden op die ingezet kunnen worden bij het begeleiden van studenten, maar ook in de interactie met leerlingen en ouders. Het leerkracht-handelen wordt hierdoor steeds professioneler.