Ouderbijdrage

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Elke basisschool ontvangt van de overheid geld om goed onderwijs te faciliteren. De kosten van extra activiteiten worden echter niet gedekt door deze vergoeding. Denk daarbij aan het jaarlijkse schoolreisje, het vieren van Sinterklaas, Kerst en Pasen, schoolfeesten etc.. Omdat deze activiteiten wel bijdragen aan leerplezier en een goede sfeer op school vragen scholen aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage.

Wat valt niet onder de ouderbijdrage?
Als OGO-school gaan wij regelmatig op excursie naar bijvoorbeeld musea. De kosten voor de musea worden door school betaald, de reiskosten worden soms gesubsidieerd, maar kunnen we niet altijd dekken. Daarom vragen we in die gevallen de ouders om hun kind een OV-chipkaart mee te geven. Uiteraard is dit ook vrijwillig. Dit staat los van de ouderbijdrage.

Wat is het bankrekeningnummer van de ouderraad
Het bankrekeningnummer is NL81INGB0650506073 ten name van KBS de Archipel - Ouderraad, onder vermelding van de voornaam en de achternaam van uw kind.

Ben ik verplicht om de ouderbijdrage te betalen?
Nee, maar het niet bijdragen heeft wel consequenties. Kinderen van ouders die de bijdrage niet betalen kunnen niet mee met het jaarlijkse schoolreisje.

Het is toch niet eerlijk tegenover het kind om deze uit te sluiten van het schoolreisje of schoolkamp als de bijdrage niet is betaald?
Het komt inderdaad hard over, we moeten echter een grens trekken. Als teveel ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen omdat deze toch vrijwillig is, kunnen de activiteiten niet meer bekostigd worden.

Hoe kan ik betalen?
Bij deze brief vindt u een machtigingsformulier. Wij werken met automatische incasso via een machtigingsformulier. De machtiging is van toepassing op de gehele basisschoolperiode van uw kind(eren) op de Archipel. U kunt het machtigingsformulier ook ophalen bij Joan, onze administratief medewerkster. En u kunt het formulier downloaden van onze website.
Contant betalen kan bij Joan of de directie.

Hoeveel is de ouderbijdrage?
Het bedraagt dit jaar €50,- per kind per jaar.

Hoe wordt de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld?
De bijdrage wordt voor de start van het schooljaar vastgesteld door de ouderraad en (na overleg) goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

Mijn zoon /dochter begint pas later in het jaar. Moet ik dan het hele bedrag betalen?
Het is mogelijk om voor een half schooljaar te betalen als uw kind later instroomt.

Kan ik termijnen betalen of een betalingsregeling treffen?
Ja, u kunt de bijdrage in vijf termijnen betalen. U kunt dit aangeven op het machtigingsformulier.

Ik wil wel betalen, maar door omstandigheden kan ik dat nu niet.
Uiteraard hebben wij begrip voor gezinnen die kampen met financiële problemen. We gaan graag met hen in gesprek om tot een oplossing te komen. U kunt ook contact opnemen met de Oouder Kind Adviseur van de school: Bea van der Duin. Zij kan helpen met het aanvragen van bijvoorbeeld een sportfonds of scholierenvergoeding.

b.vanderduin@oktamsterdam.nl 

Hoe kan ik een machtiging afgeven?
U kunt een machtigingsformulier ophalen bij Joan, onze administratief medewerkster. U kunt het formulier ook downloaden.​