Ouderraad

​​De ouderbetrokkenheid op De Archipel is groot. De school heeft een actieve ouderraad.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad vertegenwoordigt de ouders. De ouderraad overlegt en werkt samen met het team van de school. De samenwerking richt zich op ondersteunende activiteiten ten behoeve van de school en het onderwijs. Het gaat bijvoorbeeld om de viering van feesten, de organisatie van schoolreisjes en van de sportdag, en het organiseren van ouderhulp.

Hoe werkt de ouderraad?
De ouderraad komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. De ouderraad bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De vergaderingen zijn zo gepland dat ze ruim voor een activiteit plaatsvinden. Samen met de personeelsleden wordt de activiteit georganiseerd. De OR-leden hebben meestal een actieve rol tijdens de activiteit door te helpen op school.

Wie is wie?

 • ​penningmeester: Alexandra de Bueger (ouder)
 • secretaris: Jan-Willem Handgraaf (ouder)
 • ​voorzitter: Froukje Wessels (ouder)
 • ​Radjes Bipat (ouder)
 • Melanie Geensen (adjunct directeur)
 • Abdel Kaddour (ouder)​
 • Bas Laponder (ouder)​
 • Rinske Keulen (ouder)
 • Melanie van Royen (ouder)


Vrienden van de OR
Bij sommige activiteiten is de hulp van meerdere ouders onontbeerlijk. Denk daarbij aan de sportdag, waar iedere activiteit een spelleider nodig heeft. De OR doet dan een beroep op ouders die zich hebben opgegeven als ‘Vriend van de OR’. U kunt zich hiervoor opgeven door te mailen naar archipel.or​@askoscholen.nl.

Hoe kan ik de OR bereiken?
U kunt mailen naar archipel.or@askoscholen.nl. U krijgt dan zo snel mogelijk antwoord van ons.

Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk?

 • Het is belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school. Als de ouders ook bij de school betrokken zijn, weten ze wat er speelt en kunnen ze belangstelling tonen voor hun kind op school. Dat vergroot de motivatie van het kind.
 • De leerkracht heeft baat bij hulp van ouders op organisatorisch gebied. Dat geeft hen de ruimte om hun aandacht te richten op onderwijskundige taken in de klas.


Wij stellen het dan ook zeer op prijs dat veel ouders zich inzetten om te helpen bij projecten en festiviteiten.

Intranet OR
Link intranet voor de OR zelf staat hier.