Programma Alternatieve Denkstrategieën PAD

​​​​PAD (programma alternatieve denkstrategieen) is een van oorsprong Amerikaans preventieprogramma dat sinds 1987 in Nederland wordt gebruikt op scholen voor basisonderwijs. Carla van Deelen van het Seminarium voor Orthopedagogiek begeleidt het team van De Archipel om dit programma schoolbreed, inclusief de voorschool, in te voeren. PAD richt zich vooral op de preventie: door niet alleen aandacht te besteden aan gedrag dat wel of niet mag, maar ook systematisch en intensief aan de achterliggende normen en waarden te werken. Door aandacht te besteden aan de gedachten en gevoelens van het kind zelf en van de andere betrokkenen. Bovendien wordt er gewerkt aan verschillende manieren om problemen op te lossen. Zo worden kinderen sociaal en emotioneel sterker.

De keuze voor PAD is gestoeld op drie basiswaarden: (dit is Archie the Parchie)

vertrouwen en veiligheid Archie.jpg verantwoordelijkheid Archie.jpgBetrokkenheid Archie.jpg

Veilgheid en vertrouwen​Verantwoordelijkheid​Betrokkenheid


Wij geloven dat wanneer kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op een school, ze pas echt  tot leren te kunnen komen. We vinden ook dat kinderen gedurende hun schoolloopbaan in begeleide stappen verantwoordelijkheid kunnen krijgen en leren nemen voor hun eigen leerproces, maar ook voor elkaar en hun omgeving. Daarnaast is betrokkenheid bij elkaar en bij de leerstof een voorwaarde om te leren. Dat zit nu eenmaal in onze OGO-'genen'.

 Sociale veiligheid

Samen met de kinderen en de ouders hebben we een plan gemaakt hoe we omgaan met de sociale veiligheid. De Archipel is een gemeenschap en we zorgen goed voor elkaar. Soms is het nodig om afspraken te maken en elkaar daarop te wijzen. Daarom hebben we onze afspraken opgeschreven in het sociale veiligheidsplan. Ook alles over pesten is daar te vinden.

Sociale veiligheid op De Archipel.pdf