Infoturijn 1 - 2015/2016

  • Gemaakt op: 17-8-2015 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Alex Kossenberg
  • |
  • Auteur: Bas van der Geest
  • |
  • Fotograaf:  
​​​Goede start
Alle groepen weer gevuld met glunderende gezichten. Klaslokalen netjes ingericht en start klaar. De eerste week zit er op en de Avonturijn is goed van start gegaan. Alle leerkrachten hebben de eerste plannen klaar en de zorg is er voor de leerlingen. Er is tijd voor verdere ontwikkeling en groei. Wat mooi om zo rustig van start te gaan. Het wordt een mooi leerzaam jaar. Zet hem op allemaal.

 
Vreedzame School 
Onze school voert dit schooljaar het programma van De Vreedzame School in
Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. 
De kinderen leren op een democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep. Elk blok zult u informatie ontvangen rondom welk thema wij op de gehele school aan het werk zijn. De eerste nieuwsbrief heeft u als het goed is al ontvangen aan het begin van de week.

 
Vacatures GMR
Met ingang van het schooljaar 2015/2016 zijn er 2 vacatures in de oudergeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de ASKO. Voor een goede onderwijskwaliteit is medezeggenschap van groot belang. De GMR houdt zich bezig met medezeggenschap op 'bovenschoolse' onderwerpen, ofwel een veelheid aan onderwerpen die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor een meerderheid van de scholen binnen de ASKO. De GMR vergadert circa 7 keer per jaar, veelal op dinsdagavond. Hierbij willen wij betrokken ouders van harte uitnodigen zich kandidaat te stellen voor de GMR. Kandidaten hoeven niet in een lokale MR te zitten. Mochten er meer dan 2 kandidaten zijn dan zal er een verkiezing worden gehouden onder de lokale MR-en. Voor nadere informatie en/of aanmelding (inclusief motivatie) kunt u een mailtje sturen naar gmr.asko@askoscholen.nl.

 
Peter Thibaudier - Voorzitter GMR

 
Schoolfotograaf
Er staat in de kalender dat de schoolfotograaf op 31 augustus langs zou komen. Dat is niet de correcte datum. De fotograaf komt langs op 2 september 2015. Schrijf het alvast op de kalender.

 
Gymrooster
In de gymzaal van de Avonturijn zijn er dit schooljaar ook andere groepen – scholen aanwezig. Op de dinsdagen zal de Franse School – Vincent van Gogh er gebruik van maken en op de woensdagen en donderdagen de Oscar Carré school. Dit houdt in dat meester Martin op de maandag en vrijdag aan onze leerlingen van de groepen 3 t/m 8 gym geeft.

 
Ouder- en kindadviseur
Rafia zal dit schooljaar alle woensdagen  aanwezig zijn. Haar gegevens staan in de kalender en op de website.

 
Alvast van harte

 
​AUGUSTUS 2015
25 Ilayda Çalbayir 5

 
SEPTEMBER 2015

 
1 Mounia Amanchar 7
2 Yusuf Çalbayir 1/2A
2 Amina Nursadik 7
3 Chaymae Mreqqi 8
3 Sophie Souza Cunha 3

 

​Goede start, vreedzame school, vacatures GMR, Schoolfotograaf, Gym en Ouder-en kindaviseur.​​

Foto's

Video's

Meer informatie