Infoturijn 11 - 2015/2016

 • Gemaakt op: 3-2-2016 00:00
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door: Alex Kossenberg
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  

​Een korte Infoturijn, maar wel een achterzijde van De Vreedzame School. Veel leesplezier en binnenkort zien we u allemaal op de 10 minuten gesprekken.

Groep 1 – 2
Afgelopen dinsdag, 2 februari, hadden wij het voorleesontbijt. We gingen met zijn allen naar de ouderkamer, waar de peuters al op ons zaten te wachten. De ouderkamer was mooi versierd met ballonnen en slingers. Juf Fatma zette eerst een filmpje op met het liedje “Tsie tsie wa” waarop we heerlijk hebben gedanst.
Daarna gingen wij allemaal weer zitten en heeft de juffrouw het verhaal van:  “We hebben er een geitje bij” voorgelezen. Het ging over een geitje dat geboren was op de boerderij en alle dieren gingen naar het geitje kijken.
Dat vonden wij erg leuk en als verrassing kregen wij na afloop nog een heerlijk broodje met drinken.
 
Groep 3
Een nieuw lied in groep 3. Lastig maar erg leuk. 
Kikkers kwaken, koeien kauwen, katten keten in hun mand. 
Kreeften knippen, kippen krabben, krabben kruipen op het strand.​
Vogels vliegen, vissen vreten, varkens wroeten in het bos. 
Vlinders vluchten, vlooien vliegen, vossen vechten er op los. 
Tevens hebben alle kinderen deze week een bloon- en een rekentuin account gekregen. Veel plezier en succes allemaal met oefenen!
Elke vrijdagochtend en middag is er in de ouderkamer een spelinloop. Het is op vrijdagochtend van 10 tot 12 uur en in de middag van 14.00 en 16.00 uur.
Het is een vrije inloop en ouders kunnen hier terecht om samen met hun kind van 0 tot 2 jaar te leren spelen. De begeleiding ligt in handen van Joelza Dos Santos. Er is veel speelgoed aanwezig. Meer info volgt via een flyer van Combiwel. Wij zij blij met de extra toeloop van hele jonge ‘leerlingen’.

 Alsnog en alvast van harte gefeliciteerd
   
FEBRUARI Groep
3 Genesis Almanza Arnez 8
3 Fares Chelli 5
4 Lina Ellounissi 5
4 Ubeida Nader 1/2A
5 Younes Boukha 1/2A
9 Sohaib Bessaroui 4
10 Zayed Achetouane 1/2A
13 Amin Cherradi Benssebahe 8
15 Phone Aung 5
16 Romy Wawelage 7
19 Mahrukh Bhatti         6
19 Jiya Prasad Jeevan 1/2A
20 Hamza Lamrabet 8
21 Lea Miquel Xavier 4
27 Gie Blank 5


De Vreedzame School - Blok 3
 
Algemeen​
Dit blok gaat over gevoelens.
Om kunnen gaan met  gevoelens is van groot  belang voor een positief klimaat in de klas en in de school.
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen  te verplaatsen. 
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. 
Om met elkaar over gevoelens te praten,  is het  van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. 

 
We hebben het over gevoelens als boos en  verdriet. We  bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen  leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. 

 
Verder gaat het in blok 4  over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. 
De lessen gaan  over dingen die  je leuk vindt en waar je blij van wordt.  
Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een  les, die voor iedereen leuk is.  Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en  worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.

 
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.
Op school wordt het  steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen. 

 
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op 
Site van de Vreedzame school
of langskomen op school.

In blok 3 – “We hebben oor voor elkaar” hebben de kinderen geleerd:

 
 • Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je  bedoelt; dat voorkomt onnodige conflicten.
 • Goed naar elkaar te luisteren en  samen te vatten. Je laat dan  zien of je de ander goed begrepen hebt.
 • Dat mensen op verschillende manieren naar dingen kijken. We noemen dit het hebben van  verschillende gezichtspunten.  Dat komt omdat we verschillende ervaringen, verschillende gevoelens hebben en uit verschillende gezinnen  komen.Verschillende gezichtspunten  kunnen soms conflicten veroorzaken. 

Voorleesontbijt, nieuw lied in groep 3 en spelinloop.​

Foto's

Video's

Meer informatie