Nieuwsbrief 5 De Vreedzame School

  • Gemaakt op: 12-4-2016 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door: Rinus Goede
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Algemeen

 
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.

Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom presenteren de leerlingmediatoren zich aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met leerlingmediatoren werkt. De kinderen in de midden- en bovenbouw weten dat al.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren van opgedragen taken en mondt uit in het werken met klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat het om een soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak. Een klassencommissie gaat verder. Een klassencommissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt de organisatie en voert uit. Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld bezig houden met de inrichting van de klas. De klassencommissie presenteert aan de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel.
De leerkracht is uiteraard op de achtergrond aanwezig.


Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op de Site van de school
www.devreedzameschool.nl  
of langskomen op school.

vreedzame school.png

Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het:

- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander
- leren omgaan met je boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.
- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
- verschil tussen helpen bij een conflict als  scheidsrechter en helpen als mediator.
- leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen  om te helpen wanneer je een conflict hebt.

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school:

- de kinderen bedenken activiteiten om het voor  iedereen nog leuker te maken in de klas en in de  school.
- de kinderen maken een krant voor de ouders over wat  ze hebben gedaan voor de klas en voor de school.
- de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren  van opdrachten en het zelf bedenken van en meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn  voor de groep.
- de kinderen leren werken met klassencommissies en  een schoolcommissies.

 
In blok 4 – “We hebben hart voor elkaar” hebben de kinderen geleerd, dat ze:

- hun eigen gevoelens kunnen   herkennen.
- weten wat hen boos maakt en  welk gedrag ze dan vertonen.
- gevoelens zoals boos-zijn  mogen hebben, maar dat het er  om gaat hoe je er mee omgaat.
- eerst moeten afkoelen  voordat ze over oplossingen  kunnen nadenken.
- weten hoe het voelt om buiten  gesloten te worden.
- voor elkaar op moeten komen.
- enkele klasgenoten beter  hebben leren kennen door te  vragen naar meningen en  gevoelens in een interview.
- zich in de gevoelens van een  ander kunnen verplaatsen.

vrienden.jpg

Tips voor thuis:

- Neem de tijd om naar het  verhaal van uw kind te  luisteren als hij/zij een  conflict heeft.
- Bedenk samen oplossingen  waar iedereen tevreden  over is.
- Bedenk samen met uw kind  een plannetje om het thuis  nog gezelliger te maken en  spreek af wie wat doet.
- Laat uw kind(eren) eens  meedenken en beslissen  over dingen die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld het  kiezen van de vakantiebestemming, zodanig dat  het voor iedereen leuk is.

Foto's

Video's

Meer informatie