Kinderoefentherapie

Wat is Kinderoefentherapie
Kinderoefentherapie is een erkende specialisatie van de oefentherapie Cesar en Mensendieck. Kinderoefentherapeuten zijn gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 -16 jaar met problemen op het gebied van de dagelijkse bewegingen en vaardigheden.
 
 Voor de meeste kinderen is het bewegen en spelen vanzelfsprekend. Ze klimmen, springen, fietsen, rennen en gooien ballen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo, maar soms loopt een kind een achterstand op in zijn motorische ontwikkeling.
Dit kan veroorzaakt worden omdat er iets hapert in de verwerking met de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Kinderen bewegen steeds minder en dat zie je terug in de ontwikkeling. Niet alleen hun bewegingsontwikkeling blijft achter maar ook hun doorzettingsvermogen, creativiteit, ruimtelijk inzicht en  ooghand-coördinatie ontwikkelen niet naar behoren. En dat zijn allemaal vaardigheden die je op school, en later in je leven, heel hard nodig hebt. Een kinderoefentherapeut kan hier verandering in brengen. Zo krijgt het kind weer plezier in de vaardigheden en het bewegen!
 
Een kinderoefentherapeut onderzoekt spelenderwijs of er daadwerkelijk sprake is van een motorische ontwikkelingsachterstand via motorische testen en aanvullende observaties. Alle onderdelen van de motoriek komen hierbij aanbod: het evenwicht, balvaardigheid, grof motorische vaardigheden, de ooghand-coördinatie, ruimtelijke oriëntatie, lichaamsbesef en schrijfvaardigheden.
De behandeling wordt aangeboden op (motorisch)leerniveau en interessegebieden van het kind.
 
Voorstellen:
Ik ben afgestudeerd als oefentherapeut Mensendieck in 2004 en in juni 2007 behaalde ik mijn specialisatie ​Kinderoefentherapie. Daarvoor heb ik 11 jaar als professioneel danseres gewerkt in binnen- en uit buitenland. In de praktijk werk ik met baby’s en kinderen van 0-16 jaar. Samen met kinderen het plezier in bewegen beleven is het mooiste wat er is! Zeker als dit niet zo vanzelfsprekend is.
Sinds 5 jaar ben ik werkzaam in de praktijk voor Kinder Oefentherapie Stegeman in de Pijp te Amsterdam.
 
Sindsdien zie ik ook regelmatig kinderen van de Avonturijn in mijn praktijk. Vanaf dit schooljaar kom ik ook voor begeleiding op school voor kinderen die hulp kunnen gebruiken in hun motorische ontwikkeling.
Voor vragen kunt u contact opnemen via de leerkracht van uw kind of de intern begeleider van school.
 
Samantha Stegeman
Kinderoefentherapie (Mensendieck)
2e Jacob van Campenstraat 11
1073 XN Amsterdam
06-14023113 /kindot@xs4all.nl​