Medezeggenschapsraad (MR)

​​​​​​​​

De MR bestaat uit twee leerkrachten die door het team gekozen zijn en twee ouders die gekozen zijn op de jaarvergadering van de oudercommissie. In de Wet Medezeggenschap staat bij welke beleidszakende MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft. Dit kan verschillend zijn voor de leerkrachten en de ouders in de MR. Contactpersoon namens de ouders is mevr. Chantal Wawelage en namens het team mevr. Corinne Rossieau.