Ouderbijdrage

​​​
De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor 2019-2020 is vastgesteld op € 55, - per kind.  Voor leerlingen die later in het jaar op school komen, is er een speciale regeling:

Na Sinterklaas betaalt u € 45,–; na Pasen € 40,–; na het schoolreisje € 22,50. U kunt dit overmaken naar het banknummer van de oudercommissie:
IBAN nummer: NL39INGB0005195899
BIC Nummer: INGBNL2A
De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld​ op de algemene jaarvergadering en geldt voor het volgende schooljaar.

 

U kunt ook contant betalen bij meester Paul. Hij werkt op maandag- en  dinsdagmiddag. Op andere dagen is dit dus niet mogelijk.

SUBSIDIE
Subsidie voor de ouderbijdrage moet u ieder jaar opnieuw aanvragen! De gemeente Amsterdam geeft gezinnen met een minimum inkomen een bijdrage in de kosten voor schoolactiviteiten. Deze scholierenvergoeding dient u zelf aan te vragen bij de gemeente.​