Oudercommissie (OC)

​​
​De OuderCommissie helpt met de organisatie van  het openingsfeest, sinterklaasfeest, kerstviering, schoolreisje, sportdag, afscheidsfeest groep 8 en andere activiteiten. Tijdens de jaarvergadering doet zij verslag van alle werkzaamheden in het afgelopen schooljaar. Elke ouder is automatisch lid. Ouders kunnen zich voor het bestuur van de oudercommissie verkiesbaar stellen op de jaarvergadering aan het begin van het schooljaar.

Het bestuur komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar. Informatie bij
de voorzitter mevr. Chantal Wavelage.