Oudercontacten

​​​​​

Kennismakingsbijeenkomst per groep
Aan het begin van het schooljaar wordt er een ouderbijeenkomst per groep belegd. In deze bijeenkomst stelt de leerkracht zich voor en vertelt over de specifieke plannen en activiteiten van het betreffende schooljaar.
 
Thema bijeenkomsten
Eén keer in de 8 weken, bij het starten van een nieuw thema in de peutergroepen en groepen 1 en 2 wordt er een themabijeenkomst met de ouders belegd.
In deze themabijeenkomst wordt besproken waaraan deze groepen gaan werken en hoe u een bijdrage kunt leveren aan het thema op school. Ook worden er suggesties en materiaal verstrekt om thuis aan dit thema te werken om de ontwikkeling van uw kind te ondersteunen.
Aan het eind van het thema worden de thuis- en school activiteiten geëvalueerd. Het is in het belang van uw kind bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.
 
Bijeenkomsten gericht op de ontwikkeling van het individuele kind
De kinderen van groep 2 krijgen aan het eind van de kleuterperiode een rapport/verslag.
 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen in elk schooljaar twee keer een rapportverslag mee naar huis. Dat verslag wordt ondertekend door de ouders en moet weer op school ingeleverd worden. Het laatste rapport/verslag aan het eind van het schooljaar mogen de ouders/kinderen houden, maar de ouders moeten  op een los vel, voor het 2de rapport tekenen dat zij het ontvangen hebben.
Kort na de start van het schooljaar vindt een omgekeerd gesprek plaats. Hierin kunt u de leerkracht over uw kind informeren
In november, februari en juni zijn er 'tien-minuten' gesprekken. U kunt dan met de leerkracht over de vorderingen van uw kind spreken. Vanaf groep 5 mogen de kinderen bij de gesprekken aanwezig zijn.
 
Voor groep 8 loopt dit iets anders, omdat zij naar het Voortgezet Onderwijs gaan. Deze ouders worden tijdig op de hoogte gesteld door de leerkracht. Hierbij zijn de leerlingen van groep 8 ook aanwezig. Het gaat dan ook over hun eigen toekomst.
 
Uiteraard kunt u tussendoor altijd een afspraak maken met een leerkracht, IB-er of met de directie.