Verlof

​​​​
Tijdens schooltijd mag u niet op vakantie met uw kind.
Dat staat in de Leerplichtwet. 
Alleen bij belangrijke omstandigheden mag u buiten de schoolvakanties extra vrij vragen voor uw kind. 

 Extra verlof
 
Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft o​​f een begrafenis. Hier vindt u meer informatie over extra verlof en vrijstelling

 
Een aanvraag voor één of meer dagen heet een 'aanvraag extra verlof'.​
  • Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school.
  • Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de school.
  • Over aanvragen van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur.
  • Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar.
De leerplichtambtenaar maakt onderscheid tussen vakantieverlof en verlof wegens gewichtige omstandigheden (art. 11 f en g LPW). De school is verplicht om u schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit (een besluit in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht) om het verlof al dan niet toe te kennen.
 
Meer informatie betreffende de aanvraag van een verlof vindt u op de website van de gemeente Amsterdam.
Leerplichtambtenaar
Bureau leerplicht​
Gemeente Amsterdam
 
President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam
Telefoon: 020-2524813