Ziekmelding

​​
Als uw kind ziek is of naar de dokter moet, geeft u dit voor 8.30 uur door aan de administratie. Dat kan met een briefje of telefonisch.

Als uw kind medicijnen gebruikt of niet mag meedoen met de gymles of de zwemles geeft u een briefje mee voor de leerkracht.

 
Verzuim zonder bericht wordt aan de leerplichtambtenaar doorgegeven.

 
Leerplichtambtenaar:
Najoua Mohammadi
Leerplichtambtenaar
Bureau leerplicht
 
Gemeente Amsterdam
 
T.  020 252 4307
T.  020 252 4956
M. 06 129 75 004
 
President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam​