Gezondheid

​​Schoolarts
De 5- en 11-jarige kinderen krijgen een uitgebreid onderzoek bij de schoolarts. Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met de GGD, Henrick de Keijserstraat 14, Tel: 020-5555719 (liefst op maandag of dinsdag)

Schoolarts: dr. Sjoerd Kruis
Verpleegkundige: mevr. S. de Ruijter
 
Schooltandarts
tandarts: Y. Siauta
assistente: G.A. de Lange
tel: 020-6166332

De schooltandarts komt 2 keer per jaar op school. Er wordt alleen behandeld als de ouders schriftelijk toestemming hebben gegeven. Nieuwe leerlingen krijgen een inschrijfformulier mee. Bij klachten tussendoor kunt u een afspraak maken met de Jeugdtandverzorging.

Hoofdluis
Na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis door enkele intern opgeleide ouders. Als er hoofdluis gevonden wordt zal de ouder van het kind worden ingelicht.