Werken met Chromebooks  

In het schooljaar 2015 - 2016 zijn we in de groepen 4 t/m 8 met Snappet aan het werk gegaan. We zien de voordelen van het gebruik van de tablets, de differentatie, de hoeveelheid leerstof per per leerling in te stellen, de directe feedback en het overzichtsgemak voor de leerkrachten.

In het schooljaar 2013 - 2014 zijn we op de Avonturijn in een digitaal avontuur gestapt. In groep 4 zijn we begonnen met Snappet. Werken met tablets waarop alle mogelijke oefenstof staat die past bij de doelen van de lessen. Dat scheelt een hoop nakijkwerk voor de leerkracht, want de tablet geeft directe goed/fout feedback aan de kinderen. En de resultaten komen direct in het systeem van de leerkracht zodat zij voortdurend de voortgang van de kinderen in de gaten kan houden. Dit jaar zijn we op de Avonturijn in een digitaal avontuur gestapt. In groep 4 zijn we begonnen met Snappet. Werken met tablets waarop alle mogelijke oefenstof staat die past bij de doelen van de lessen. Dat scheelt een hoop nakijkwerk voor de leerkracht, want de tablet geeft directe goed/fout feedback aan de kinderen. En de resultaten komen direct in het systeem van de leerkracht zodat zij voortdurend de voortgang van de kinderen in de gaten kan houden. 
Daarnaast kunnen de kinderen heel eenvoudig werken aan opdrachten op niveau. Er zit dus een “slimme” differentiatie in het systeem. Omdat de oefenstof gekoppeld is aan de leerdoelen, alle kinderen werken dus op hetzelfde moment aan dezelfde doelen, maar dan op eigen niveau. Convergente differentiatie ten top. Maar ook Divergente differentiatie is mogelijk. Een kind uit groep 5 kan met de lesstof van groep 6 aan het werk zijn of andersom.​
Daarnaast zijn we enorm fan van de twee manieren om adaptief te kunnen werken. Dit kan tijdens de les met de doelen van die betreffende les, maar het kan ook door te kiezen voor doelen die al eerder aan bod zijn gekomen.
Dat het voor de leerkracht een hoop nakijkwerk scheelt is mooi meegenomen. Die tijd kan goed gestoken worden in het voorbereiden van de les, want de instructie geeft de leerkracht, gelukkig, nog wel helemaal zelf.
 
Een goede les is en blijft wat ons betreft namelijk afhankelijk van de pedagogische en didactische vaardigheden van de leerkracht. Goede middelen zijn welkom ter ondersteuning. De tablet is er daar een van. 
 
Wat ons betreft is het werken met Snappet een succes en gaan we dus ook volgend schooljaar met Snappet door. .
Meer weten? Kom gerust eens kijken in een van onze Snappet groepen! Of klik opdeze link. De Snappet-nieuwsbrief staat hie​r.