Ict

​​​​ICT (Informatie Communicatie Technologie) speelt op onze school een belangrijke rol als hulpmiddel bij het onderwijsleerproces. Een slimme inzet van ICT leidt tot meer plezier in het leren, meer betrokkenheid, hogere leeropbrengsten, meer onderwijs op maat en een betere aansluiting op de maatschappij omdat de kinderen kennis verwerven van de werking van de moderne media. 

Natuurlijk beschikt elk klaslokaal over een digitaal schoolbord, dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij klassikale instructie. Tijdens schooljaar 2013-2014 zijn we in groep 4 gestart met een tablet voor elk kind; de lestof is hierbij volledig gedigitaliseerd. Omdat dit erg goed blijkt te werken hebben de groepen 5 en 6 een tablet verkregen in het schooljaar 2014 - 2015. In het schooljaar van 2015 - 2016 zijn ook de leerlingen van groep 7 en 8 gebruik gaan maken van een tablet met de oefenstof van Snappet. En vanaf schooljaar 2018-2019 worden chromebooks ingezet.
​ 
Natuurlijk zijn de leerlingen niet de gehele dag bezig op die chromebooks; er blijft genoeg tijd over voor tal van andere werkvormen!
 
Zie ook het artikel werken met chromebooks​.