Ouderkamer

​​​​Oudercontactmedewerker: Ka Lai To(k.to@combiwel.nl

In de ouderkamer kunnen ouders elkaar ontmoeten. Regelmatig zijn er themabijeenkomsten of andere activiteiten in de ouderkamer.
De onderwerpen sluiten aan bij ons ontwikkelingsgericht onderwijs.
Ook kunnen ouders hulp krijgen bij het lezen van brieven en andere informatie omtrent de school. Fatma is op maandag en dinsdag bereikbaar voor alle ouders.
 
De ouderkamer is op de maandagen en dinsdagen open voor alle ouders. Op andere dagen is de ouderkamer gesloten. Er kunnen door de oudercommissie leden wel bijeenkomsten of voorbereidingen plaats vinden.
 
Nieuwsitem: dit jaar is in de ouderkamer de taalklas voor ouders gestart.