Ouderraad

De oudercommissie (OC) helpt met het organiseren van Sinterklaasfeest, Kerstviering, Schoolreisje, Sportdag, Afscheidsfeest en vele andere activiteiten. Tijdens de jaarvergadering doet zij verslag van alle werkzaamheden in het afgelopen schooljaar. Elke ouder is automatisch lid. Ouders kunnen lid worden van het bestuur. Dit komt ongeveer een keer in de 6 weken bij elkaar. 
Informatie bij de voorzitter: mevr. Chantal Wawelage-Roosloot.
 
Ouderbijdrage
De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor 2019-2020 is vastgesteld op € 55,-  per kind. Voor leerlingen die later in het jaar op school komen, is er een speciale regeling: na Sinterklaas betaalt u € 45 ; na Pasen € 40 ; na het schoolreisje € 22,50. U kunt dit overmaken naar het IBANnummer van de oudercommissie: NL39INGB0005195899. De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk jaar vastgesteld op de algemene jaarvergadering en geldt voor het volgende schooljaar.
 
Subsidie
Subsidie voor de ouderbijdrage moet u ieder jaar opnieuw aanvragen!
Van de gemeente Amsterdam kunnen gezinnen met een minimum inkomen een bijdrage krijgen in de kosten voor deelname aan schoolactiviteiten.