Verkeer

​De Avonturijn is één van de 20 Amsterdamse basisscholen die het label hebben ontvangen. Verkeersplein Amsterdam reikt het label uit aan scholen die:

  • in alle groepen verkeerseducatie aanbieden, middels een methode;
  • in de groepen 5 t/m 8 het lesprogramma Tussen School en Thuis aanbieden;
  • meedoen aan het Theoretisch- en Praktisch Verkeersexamen;
  • én een actieve ouder op school hebben (Verkeersambassadeur.

Onze school is structureel en actief bezig met verkeerseducatie en wij creëren een zo veilig mogelijke schoolomgeving.

Label Verkeersactieve school 10-07-14.jpg