Welkom op de website van de Botteloef

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​‘De Botteloef vaart op koers door aandacht,  durf, en eigenheid' 

Op De Botteloef stimuleren wij de 21ste  eeuwse vaardigheden van kinderen door middel van het International Primary Curriculum (IPC). De kinderen op De Botteloef krijgen Engels  vanaf groep 1. Daarnaast leggen wij de nadruk op een positief en veilig schoolklimaat voor alle kinderen, wij werken vanuit de methode De Vreedzame School. Door middel van culturele activiteiten worden de creatieve vaardigheden en talenten van de kinderen aangesproken. Bovendien vindt u op de Botteloef alles onder 1 dak, met onder andere opvangmogelijkheden voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.  

IPC is een onderwijsprogramma waarbij doelgericht leren centraal staat. Binnen een overkoepelende thema komen vanuit internationaal perspectief alle creatieve- en zaakvakken (zoals aardrijkskunde, techniek en mediawijsheid) aan bod. Op deze manier leren de kinderen het onderwerp vanuit verschillende kanten te benaderen en verbanden te zien, tussen bijvoorbeeld geografische en historische thema’s. De 21ste eeuwse vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen en creatief denken worden eveneens middels dit onderwijsprogramma aangesproken en ontwikkeld.

De Engelse taal is niet meer weg te denken in de huidige maatschappij en mede vanuit het internationale perspectief bieden wij Engels vanaf groep 1. De Engelse les wordt gegeven door middel van herkenbare spelletjes en liedjes. De kinderen leren Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. 

De Botteloef is een Vreedzame School. Wij leggen de nadruk op een positief en veilig schoolklimaat. Een optimaal welbevinden van kinderen is immers de basis van waaruit leren ontstaat. Het bevordert zowel de cognitieve, de sociale als de creatieve ontwikkeling. Op de Botteloef leren de kinderen vaardigheden die ze nodig hebben in de maatschappij. De school wordt gezien als een mini-democratie, waar de kinderen met de benodigde vaardigheden kunnen oefenen. 

De creatieve ontwikkeling krijgt aandacht door middel van talentmiddagen en een cultuurprogramma. Er wordt aandacht besteed aan cultuur in de breedste zin. Naast actieve en creatieve lessen op school bezoeken de kinderen regelmatig musea, theaters en monumenten. Wij volgen hiervoor de leerlijn opgesteld door onze cultuurcoördinator

Op De Botteloef vindt u alles onder 1 dak. Wij werken vanuit pedagogisch standpunt samen met het kinderdagverblijf, de naschoolse opvang  en de VVE van Kinder Service Hotels. (KSH) Er is geregeld overleg tussen de verschillende partijen en er is een doorlopende pedagogische en didactische leerlijn richting het basisonderwijs gecreëerd, met als grote voordeel dat er een naadloze overstap is tussen de partijen. Daarnaast vindt u een schoolbieb met een rijke collectie aan leuke en leerzame boeken en een gymzaal met vele toestellen en ander materiaal op onze school.

 Uw kind aanmelden op onze school?

 Activiteiten

februari
11-2-2021MR
22-2-202108:00Voorjaarsvakantie
23-2-202108:00Voorjaarsvakantie
24-2-202108:00Voorjaarsvakantie
25-2-202108:00Voorjaarsvakantie

 knop-kalender