Aanmelden op De Botteloef

 • Gemaakt op:
 • |
 • Gewijzigd op:
 • |
 • Geplaatst door:  
 • |
 • Auteur:  
 • |
 • Fotograaf:  
​​
Rondleidingen
Heeft u vragen of bent u nieuwsgierig naar wat ons onderwijs uw kind te bieden heeft? Wij nodigen u van harte uit om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek en een rondleiding door de school. U kunt contact met ons opnemen via botteloef.info@askoscholen.nl of 020-6317184

Voor het eerst naar de basisschool
Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.

Registreren voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2019). U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen                                                                                                                                                   Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/ het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.

Voorrang kinderen buiten Amsterdam                                                                                                               Onze school geeft voorrang aan kinderen die in een deel van de buitengebieden en – gemeenten boven Amsterdam-Noord wonen (o.a. Oostzaan, Landsmeer, Zunderdorp en Ransdorp). Ons voorrangsgebied komt neer op een maximale loopafstand van circa 1.500 meter tussen school en woonadres. Op https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/ kunt u zien of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.
                                                                                                                                                                                  Wat moet u doen?                                                                                                                                                  Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze school.

 • Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in staan, verander dit dan op het voorkeursformulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer een ouder broertje of zusje al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het formulier ingeleverd worden.
 • Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
 • Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie.
 • Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.

In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen. Dit geldt in de volgende situaties:

 • 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 • 2. uw kind zit op een IKC;
 • 3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
 • 4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Geen voorkeursformulier?                                                                                                                                    Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen: https://bboamsterdam.nl/ Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

                                                                                                                                                                               Inleverdatum voor het voorkeursformulier                                                                                                       De datum waarop het formulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind. De uiterste data zijn voor:  

 • Kinderen geboren tussen 1 mei en 31 augustus 2017                          4 november 2020

 • Is uw kind geboren in de periode 1 september 2017 en 31 augustus 2018?
  Begin november van dit jaar zal u een informatiebrochure met een voorkeursformulier ontvangen. Vanaf dat moment kan u uw kind met dit voorkeursformulier bij de school van voorkeur aanmelden.

                                                                                                                                                                                    Een plaats op de basisschool                                                                                                                                              Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst. In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van eerste voorkeur.

Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw voorkeur.

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.                                    Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt: 

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een plaatsgarantie.                                                                                                                              
 2. a.Het kind heeft een VVE-ja-indicatie en volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de  school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool.                                                              b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de school als voorrangsschool.
 3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
 5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.
Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
        6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.                                                                      7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.                                                             8. Het kind woont buiten Amsterdam.

Aanmelden en inschrijven                                                                                                                                     Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.

Uitzondering:                                                                                                                                                            Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden, kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie                                                                                                                                                      Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020 716 3801 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl Op de website van het BBO https://bboamsterdam.nl/ vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten van de afgelopen plaatsingen.​Informatie over de procedure

Rondleidingen

Foto's

Video's

Meer informatie