Nieuwsbrief 07 2017-2018

  • Gemaakt op: 18-1-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door:  
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Agenda
19 januari Schaatsen groep 7 en 8 gaan schaatsen. 7.30u op school zijn. 
22 januari Start Cito-toetsen groep 3 t/m 7
22 januari Inschrijven kijkdagen in de klas van 5 t/m 16 februari
22 januari Muziekles ZingZo van juf Angela
26 januari Naar het Bredero College groep 8
30 januari Hermitage groep 4 en 5
31 januari Scheepsvaartmuseum groep 7 en 8
01 februari Muziekles ZingZo van juf Angela 
01 februari Meester Tjeerd komt filmen
01 februari Toneelvoorstelling Meneer monster

Jarigen 
18 januari Neda Reshad 
19 januari Ayse Gorunmez + Aras Khalid
21 januari Maria Barekzai
23 januari Louay Amzour + Alican Donmez
26 januari Naomi Gidlewski
31 januari Noureddine Azzouzi + Devran Kurt
01 februari Ranya Amezguiou

IPC in de klassen
De komende weken werkt de gehele school met het International Primary Curriculum (IPC). 

In groep 1 en 2 werken ze met het thema ‘Huis en thuis’. Ze hebben verschillende plaatsen in de klas zoals de huisplaats, de bouw- en constructieplaats, de ontdekplaats en het atelier. In de bouw- en constructieplaats leren de kinderen van welke verschillende materialen huizen zijn gemaakt, van welke materialen ze zelf huizen kunnen bouwen en dat er verschillende soorten huizen zijn. Ze ontdekken dit bijvoorbeeld door een speurtocht door de buurt te doen en door te bouwen op de bouw- en constructieplaats.

In groep 3 en 4 werken ze met het thema ‘Speelgoed’. Er wordt tijdens dit thema aandacht besteed aan leerdoelen binnen de vakken geschiedenis, natuur, techniek, bewegingsonderwijs en internationaal. Bij het vak geschiedenis leren de kinderen bijvoorbeeld over speelgoed en spellen uit het verleden, met behulp van echt speelgoed en platen van oud speelgoed. Ze leren daarnaast de verschillen herkennen tussen hun eigen leven nu en dat van andere mensen in het verleden. Ook hebben ze samen een speelgoedmuseum gemaakt. Heeft u al een kijkje genomen in het museum?

In groep 5 en 6 werken ze met het thema ‘Red de wereld! – Regenwouden’. Tijdens dit thema wordt er aandacht besteed aan leerdoelen binnen de vakken aardrijkskunde, kunstzinnige vorming, natuur, techniek, muziek en internationaal. Bij natuur leren de kinderen bijvoorbeeld over de verschillende planten en dieren in het regenwoud. Ze leren hoe de planten in het regenwoud zijn aangepast aan bijvoorbeeld zware regenval, door bladeren van planten uit het regenwoud te onderzoeken. Daarnaast gaan ze onderzoeken wat de beste condities zijn voor het kweken van een plant, ze doen dit door een eigen plantje te laten groeien. Heeft u het regenwoud van groep 5 en 6 gezien? Het is ondertussen vernietigd. Ze onderzoeken hoe ze het regenwoud weer kunnen opbouwen.

In groep 7 en 8 werken de kinderen met het thema ‘De wijde wereld – Wereldhandel en globalisering’. Tijdens dit thema richten de groepen zich op leerdoelen binnen de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, mens en samenleving en techniek. Bij aardrijkskunde leren de kinderen waar hun voedsel vandaan komt, door dit op te zoeken op de verpakkingen van voedsel en het internet. Ze leren daarnaast welke producten Nederland importeert en ze tekenen de handelsroutes op de wereldkaart. Ook leren ze over toerisme en de invloed van toerisme op landen en culturen. Ze doen dit door een reisgids voor Amsterdam of de omgeving te maken én ze maken een ECO-vriendelijk vakantieresort.

Gratis oudercursus ‘praten met kinderen’    
De Universiteit van Amsterdam biedt 60 ouders de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan de oudercursus “Praten met Kinderen”. In de cursus wordt besproken hoe ouders om kunnen gaan met dagelijkse problematiek bij het opvoeden. De cursus is voor ouders met kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar. Er zijn 4 groepen en deze starten in maart en mei. Doordat de cursus onderdeel is van wetenschappelijk onderzoek, is deelname gratis. Voor aanmelding en meer informatie kunt u kijken op www.cursuspratenmetkinderen.nl of mailen naar pratenmetkinderen2018@gmail.com

De voorschool  
Voor de peuters is er heel wat veranderd sinds het nieuwe schooljaar. De voorschool is met ingang van 1 januari PEUTERCOMBI geworden. Dit houdt onder meer in dat zij nu vallen onder de kinderopvang en voortaan 5 uur per dag worden opgevangen.
Zij beginnen om half 9 en zijn om 13.30u klaar. Zij lunchen tegenwoordig op school en mogen het hele jaar door komen. Zij hebben geen schoolvakanties meer hebben.
Dat is even wennen, maar we zien dat de kinderen er van genieten om meer tijd te
hebben om met elkaar te knutselen en te spelen.
 
Bij de peuters is het thema ‘Wat heb ik aan vandaag?’ van start gegaan op 15 januari.
Dit thema zal duren t/m 16 februari.
 
Juf Haidy en juf Lidy.

Foto's

Video's

Meer informatie