Nieuwsbrief 10 2017-2018

  • Gemaakt op: 3-4-2018 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door:  
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  

Agenda
03 + 04 april Tandenpoetsles in de klas door de GGD groep 1 t/m 8
06 + 13 april Muzikant op bezoek in de klas groep 1 t/m 8
12 + 16 april Muziekles van juf Angela
12 april 19u MR vergadering
13 april 8.45u – 9.30u Informatiebijeenkomst De Vreedzame School Blok 5 Door directie voor ouders in de ouderkamer
17 + 18 + 19 april Eind Cito groep 8
20 april Sportdag groep 5 t/m 8

Jarigen
04 april Amine Amanzou + Emelyne Perrouault
07 april Sayerah Taroun
11 april Ginaily Holsman
12 april Kristiyan Asparuhov + Maissa Bentato
16 april Sharissa Bekmy
20 april Anouar Moussaoui
22 april Maissam Abarkach

De Vreedzame School Blok 5 ‘We dragen allemaal een steentje bij’
We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt. 
Een van de toekomstige verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Tijdens dit blok leren de kinderen uit de bovenbouw wat deze taak inhoudt en hoe ze deze effectief kunnen uitvoeren. Ze leren bovendien werken met klassencommissies en schoolcommissies. 
Daarnaast leren de kinderen uit groep 1 – 4:
- herkennen van boosheid bij zichzelf en de ander
- omgaan met boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.
- zoeken naar oplossingen voor een conflict.
- wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.

Tandenpoetsles op De Botteloef
Op 3 en 4 april krijgen de kinderen tandenpoetsles. Een gezond gebit is namelijk belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Gaatjes in tanden en kiezen kunnen pijn doen en ontstekingen geven. Een kind dat kiespijn heeft zal huilerig zijn, slecht slapen, niet willen eten en geen tanden willen poetsen. Ook kan een kind een slechte adem hebben, wat weer kan zorgen voor een laag zelfbeeld. 

De kans op gaatjes wordt het kleinst als u en uw kind de volgende adviezen opvolgen:
2x per dag tandenpoetsen (’s morgens en ’s avonds voor het slapen gaan)
Minimaal 1x per dag napoetsen door een ouder/verzorger (t/m groep 4)
Maximaal 7 eet- en drinkmomenten, waarvan maximaal één zoetmoment
2x per jaar naar de tandarts
Meer informatie vindt u op https://www.trammelantintandenland.nl/?page=ouders_trammelant_in_tandenland

Online inschrijven voor de verlengde schooldag
De Botteloef gaat over op online inschrijven voor activiteiten van WIJSNEUS en SPORT!

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Heel veel kinderen doen na schooltijd mee aan de activiteiten van Wijsneus en/of Sport. Fijn dat er altijd zoveel enthousiasme is op de Botteloef!
Volgend blok gaan we weer allerlei leuke cursussen en sportactiviteiten organiseren. Hopelijk doet uw kind ook (weer) mee. Het inschrijven gaat voortaan digitaal via de website: https://sterrenmakers.nl/. U kunt alvast een kijkje nemen! Op deze site kunt u zien wat er allemaal voor de kinderen in Amsterdam Noord wordt georganiseerd.
Per mail of via uw kind krijgt u een overzicht van de cursussen en sportactiviteiten mee naar huis. Inschrijven kan vervolgens alleen op de Sterrenmakers website.

Tot snel!

Groetjes Wijsneus en team Sportstimulering stadsdeel Noord

Jeugdvakantieplan voor de zomervakantie
U kunt uw kind weer aanmelden voor de vakantiedagkampen naar de Lieberg in Eemnes. In de zomervakantie wordt uw kind dan om 8 uur opgehaald door de vakantiebus bij bushalte Statenjachtstraat in de Banne en is daar om 16.45u weer terug. Uw kind heeft op deze manier een fijne dagbesteding samen met veel andere kinderen.  De vakantiekampen worden begeleid door vrijwilligers, waardoor de kosten laag zijn. Bovendien krijgt u met de stadspas grote korting. Voor meer informatie kunt u kijken op www.jeugdvakantieplan.nl of op http://www.dagkampagnes.nl of vraag om een brochure met aanmeldingsformulier aan juf Carla, juf Noortje of Mariska Meijer (Ouder kind adviseur).  


Foto's

Video's

Meer informatie