Nieuwsbrief 2017-2018

  • Gemaakt op: 12-10-2017 00:00
  • |
  • Gewijzigd op:
  • |
  • Geplaatst door:  
  • |
  • Auteur:  
  • |
  • Fotograaf:  
Agenda
13 oktober Afsluiting Kinderboekenweek komt u ook kijken? 11u groep 5 t/m 8; 13u groep 1 t/m 4
23 – 29 oktober Herfstvakantie
01 november Luizencontrole
09 november 15.30u Ouderbijeenkomst Vreedzame School 

Jarigen
14 oktober Nassim Ararou + Wassim Ararou + Baran Bulut
15 oktober Jeesy Ampadu + Dylaisha Andrea
17 oktober Jahlyah Vyent
18 oktober Musa Aslam + Aris Moses
23 oktober Stefano Meawad
24 oktober Damian Ost
25 oktober Cherry Marzouk
26 oktober Ibriam Yasharov
27 oktober Malik Aktan
30 oktober Leroy Eisden

De Vreedzame School blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’
Dit schooljaar zijn we gestart met de Vreedzame school. In het eerste blok ‘We horen bij elkaar’ hebben de kinderen geleerd:
- om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet
- om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen
- dat iedereen een eigen mening mag hebben
- om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar omgaat
- om samen te werken 

Afgelopen week zijn we gestart met blok 2 ‘We lossen conflicten zelf op’. 
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.

De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflicten en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.

We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. 
Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. 
Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. 
Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing. 
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat  met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. Er wordt ook gekeken naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School? Op donderdag 9 november om 15.30u informeren we u samen met onze begeleider Annemieke Vernooy tijdens een ouderbijeenkomst.

Vakanties en vrije dagen
Onderstaand vindt u nog een keer alle vakanties en vrije dagen. Deze zijn ook te vinden op onze website. 
23 t/m 29 oktober Herfstvakantie
05 december Kinderen v.a. 12u vrij
11 december Studiedag
22 december Kinderen v.a. 12u vrij 
25 december t/m 07 januari Kerstvakantie
19 februari t/m 04 maart Voorjaarsvakantie
29 maart Studiedag
30 maart Goede vrijdag
02 april Tweede Paasdag
27 april t/m 13 mei Meivakantie
21 mei 2e Pinksterdag
25 juni t/m 1 juli Roostervrije week
20 juli Laatste schooldag, kinderen v.a. 12u vrij
23 juli t/m 02 september Zomervakantie

Taalles voor vrouwen op De Botteloef   
Vindt u Nederlands spreken moeilijk? Durft u niet zo goed naar andere activiteiten in de buurt te gaan? Wilt u zelfstandig naar afspraken kunnen?
Sinds kort kunt u op maandag in de ouderkamer les krijgen van het ABC. In een klein groepje oefenen u vooral met spreken en een klein beetje met lezen en schrijven. Ook gaan we kijken wat er nog meer te doen is in de buurt.
Wilt u meedoen? Meld je dan aan bij de docent op maandagochtend of bel Gonda: 06 -304 97 668.

Nog geen zwemdiploma? 
Zit uw kind in groep 7 of 8 en heeft hij/zij nog geen zwemdiploma? Maak dan gebruik van vangnet. Dit is een wekelijkse spoedcursus waar u uw kind het gehele jaar door voor kunt aanmelden. In Amsterdam Noord vinden de lessen op woensdag van 13.45u – 14.30u plaats in het Noorderparkbad.
Opgeven doet u door een mail te sturen naar schoolzwemmen@amsterdam.nl  
Vermeld daarbij de volgende gegevens: School, Groep, Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, Adres, Postcode, Plaats én het zwembad en tijd van uw keuze. 

De Voorschool
De peuters zijn begonnen aan een nieuw thema: Reuzen en kabouters.
Door het voorlezen en bekijken van het boek Kabouter Bim én 
het maken van paddenstoelen en spinnetjes, maken de peuters spelenderwijs kennis met de herfst.

Foto's

Video's

Meer informatie