Communicatie met ouders

Weekmemo
Alle ouders krijgen wekelijks een weekmemo van de klas van hun kind. Hierin staat informatie over de groep, zoals het huiswerk, uitstapjes en de lessen in de klas. De weekmemo wordt per mail naar de betreffende ouders verstuurd.

Nieuwsbrief
Elke twee weken worden alle ouders op de hoogte gebracht van activiteiten en nieuwtjes op school. De nieuwsbrief wordt per mail verstuurd en is terug te vinden op onze website.

Informatiemiddagen
Bij de start van elk schooljaar vindt er in elke groep een informatiemiddag plaats. Tijdens deze middag krijgen ouders informatie over alles wat er dat jaar in de groep  gaat gebeuren. Ouders krijgen antwoord op verschillende vragen: Wat gaan de kinderen leren in deze groep? Wat is nieuw voor de kinderen en de ouders? Wat zijn de belangrijke zaken? Waar kunnen de ouders bij helpen?

Startgesprekken
Bij de aanvang van elk schooljaar vinden er startgesprekken plaats. Tijdens dit startgesprek leren de leerkracht en de ouders elkaar kennen. De ouders kunnen in zo’n gesprek over hun kind vertellen. Over de talenten, de dingen die hij/zij moeilijk vindt, de motivatie en andere zaken die de leerkracht zou moeten weten over het kind. Daarnaast is er ruimte voor de leerkracht en ouders om wederzijdse verwachtingen uit te spreken. 
Dit startgesprek is een middel om de ontwikkeling van het kind optimaal te ondersteunen waarbij er gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid van de ouders en van de leerkracht.

Oudergesprekken
Rondom de herfstvakantie vinden er 15 minutengesprekken plaats in de groepen 3 t/m 8. Ouders worden op deze manier op de hoogte gebracht van de vorderingen van hun kind. Alle facetten die van belang zijn voor de ontwikkeling van het kind worden hierin meegenomen. De ouders krijgen daarnaast de mogelijkheid om vragen te stellen en informatie te delen. Bovendien is er de mogelijkheid om afspraken te maken voor de ondersteuning van het kind in zijn/haar ontwikkeling.

Rapporten
Twee keer per jaar krijgen alle kinderen een rapport mee naar huis. Het eerste rapport ontvangen de kinderen na de voorjaarsvakantie en het tweede rapport aan het eind van het schooljaar. In het rapport wordt informatie gedeeld over de werkhouding, de sociale-emotionele ontwikkeling en de behaalde resultaten. Aan de hand van het eerste rapport worden er oudergesprekken  gevoerd waarin het rapport wordt toegelicht.