Day a Week

​​De Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan talentvolle leerlingen die uitblinken in hun leerprestaties en denkstrategieën. Het gaat om leerlingen die meer uitdaging nodig hebben naast het onderwijs op school.   

De leerlingen komen één dag per week bijeen met kinderen van andere scholen. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde en wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën. Bovendien wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling van studievaardigheden en zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken.   

De leerlingen worden via een speciale procedure in groep 5 geïdentificeerd. De Day a Week School wordt aangeboden van groep 5 t/m 8. 

Meer informatie kunt u vinden op https://www.dayaweekschool.nl/