Gezondheid


Jump-in
Wij nemen deel aan het  Jump-in scholenprogramma van de gemeente Amsterdam. Met het Jump-in programma zorgen wij voor een gezonde leefstijl op school. Wij hebben afspraken gemaakt over gezonde voeding en bewegen op school. Denk hierbij aan het eten van groente, fruit en/of brood tijdens het 10-uurtje en de lunch en aan verantwoorde traktaties. Daarnaast is er aandacht voor voedseleducatie middels een doorlopende leerlijn. Het Jump-in scholenprogramma wordt begeleid door een Jump-in Coach. 

Water drinken
Wij drinken water op De Botteloef. Water is namelijk het meest gezonde drankje voor uw kind. Water houdt je fit, bevat geen calorieën, tast je gebit niet aan, is lekker goedkoop en bevat geen suiker.  

Motorische Remedial Teaching
Onze vakdocent gymnastiek is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen. Er wordt preventief opgetreden en een eventuele ontwikkelingsachterstand wordt in een vroeg stadium gesignaleerd en aangepakt. In kleiner groepsverband worden, voor de kinderen van groep 3 en 4 die dit nodig hebben, passende Motorische Remedial Teaching (MRT) lessen gegeven.  

GGD
De GGD Amsterdam onderzoekt jaarlijks de gezondheid van kinderen in de basisschoolleeftijd middels een bezoek aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ): in groep 2 en in groep 7. Dit onderzoek vindt plaats op school en is preventief van aard. De kinderen ontvangen tijdens het onderzoek een groeigids. In groep 2 betreft dit de Groeigids Schoolkind. Als ze 10 jaar zijn ontvangen ze de Groeigids Pubertijd. U mag als ouder bij dit onderzoek aanwezig zijn. Wanneer u zich tussentijds zorgen maakt over de gezondheid van uw kind, kunt zelf een afspraak maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundigen van JGZ. Meer informatie vindt u op: www.groeigids.nl 

Tandarts
Op de Botteloef is twee keer per jaar de schooltandarts aanwezig. Als uw kind aangemeld is bij de schooltandarts krijgen de kinderen twee keer per jaar een gebitscontrole op school en waar nodig een aanvullende behandeling. De aanwezigheid van de tandarts zal worden vermeld in de nieuwsbrief van de school. Nieuwe leerlingen ontvangen een aanmeldingskaart voor de tandarts.