Gymnastiek

​Op De Botteloef krijgen de kinderen twee keer per week gymles van een bevoegde vakleerkracht. Tijdens de gymlessen leren de kinderen flexibel en gecontroleerd te bewegen. Bovendien ligt er nadruk op het leren van vaardigheden als doorzettingsvermogen, sportief gedrag, omgaan met winnen en verliezen, samenwerken en rekening houden met elkaar. Alle bewegingsdomeinen komen aan bod, van balspelen tot toestellen. Zo nu en dan worden er externe trainers ingezet om hun sport aan de kinderen te leren. ​​​