Luizenprotocol

Hoofdluis verspreidt zich erg snel. We vragen ouders dan ook om hun kind(eren) regelmatig te controleren op neten en hoofdluis. Daarnaast heeft elke klas een luizenouder die er voor zorgt dat alle kinderen elke eerste woensdag na een vakantie gecontroleerd worden op de aanwezigheid van neten en/of luizen. 

Indien er neten of luizen worden aangetroffen bij een kind worden de desbetreffende ouders op de hoogte gebracht middels een brief. In deze brief wordt ook informatie over de behandeling van de neten en/of de luizen gedeeld. Als er luis is aangetroffen, moet het kind, om verdere besmetting te voorkomen, behandeld worden voordat hij/zij weer naar school toe mag. 

De ouders van de leerlingen uit een klas waar neten of luizen zijn aangetroffen, worden ook op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van neten en/of luizen bij leerlingen uit de klas. Extra controleren op hoofdluis is bij deze kinderen namelijk wenselijk. De desbetreffende klas wordt een week later opnieuw gecontroleerd op hoofdluis.  
Voor meer informatie en het behandelen van hoofdluis kunt u kijken op www.landelijksteunpunthoofdluis.nl.  

Feiten over hoofdluis: 
  • ​Hoofdluizen kunnen niet springen, vliegen of zwemmen, alleen lopen. Direct haar-op-haar contact is de enige manier om hoofdluis te krijgen. 
  • De luis maakt geen onderscheid tussen schoon of vies haar, met een slechte lichamelijke hygiëne heeft het dus niets te maken. 
  • Alle mensen en diersoorten hebben een eigen luizensoort. Dierenluizen kunnen dus niet overleven op mensen en andersom. 
  • Immuniteit tegen hoofdluis bestaat niet. Er kan voortdurend een (her)besmetting plaats vinden. Er is onvoldoende bewijs dat preventieve middelen/producten effectief zijn.
  • Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond, dat luizencapen/luizenzakken niet bijdragen aan het voorkomen van hoofdluis. Wanneer luizen gescheiden zijn van het menselijk lichaam kunnen ze maar kort overleven en worden de luizen dusdanig zwak dat een besmetting onwaarschijnlijk is. 
  • Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken ze niet tijdens het zwemmen of tijdens het wassen van de haren. Ze kunnen zo’n 2 uur overleven onder water.
  • Hoofdluizenbesmetting via zwemmen is niet mogelijk. Hoofdluizen houden zich heel goed vast aan het haar. Als ze het haar eenmaal los hebben gelaten, zijn ze dusdanig verzwakt, dat ze niet in staat zijn om nieuwe besmettingen te veroorzaken als ze al drijvend per toeval een ander kinderhoofd weten te bereiken. 
  • Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van aanvullende maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels en kleding. Het advies voor een grondige schoonmaak is niet langer van toepassing. Voor een hygiënisch gevoel en een gevoel van rust, kunt u dit wel doen.