Schoolzwemmen

In groep 5 nemen alle kinderen deel aan het schoolzwemmen. Kinderen moeten zich kunnen redden in het water, daarom is het belangrijk dat ze leren zwemmen. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de ouders. Daarnaast organiseert de gemeente Amsterdam een aanvullende voorziening: schoolzwemmen voor de kinderen uit groep 5. Deze lessen vinden plaats in het Noorderparkbad en dragen bij aan de volgende ontwikkelaspecten:

De motorische ontwikkeling: het verder ontwikkelen van bewegen in het water.  
De sociaal- emotionele ontwikkeling: leren omgaan met andere kinderen in het water, het opbouwen van zelfvertrouwen in het water, zichzelf en anderen leren redden in het water. 
Cognitieve ontwikkeling: verkrijgen van inzicht in diepte, afstand, geluid, ruimte, tijd en weerstand door te bewegen in water.   

Meer informatie vindt u hier