Verlof aanvragen

Bijzondere omstandigheden
Bij bijzondere omstandigheden mag u vrij vragen voor uw kind. Bijvoorbeeld bij een belangrijke familiegebeurtenis, zoals een begrafenis of een huwelijk. Hiervoor heeft u een bewijsstuk nodig, zoals een uitnodiging.

Uitzonderlijk vakantieverlof
In zeer uitzonderlijke gevallen kunt u toestemming vragen voor langer verlof buiten de schoolvakantie. Dit kan het geval zijn als u in de zomervakantie geen vrij kunt krijgen van uw werk, doordat u bijvoorbeeld seizoensgebonden werk doet. Hieraan zijn verschillende voorwaarden verbonden, zoals het voorleggen van een bewijsstuk. 

Als uw kind extra verlof nodig heeft, kunt u dit schriftelijk aanvragen bij de directeur: Marcia Hinojosa m.hinojosa@askoscholen.nl

Meer informatie over het aanvragen van verlof en de voorwaarden vindt u hier.