Voortgezet onderwijs

In groep 8 krijgen de kinderen een definitief niveau advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies van de school is bindend. In april wordt bovendien de Centrale Eindtoets afgenomen. Dit is een methodeonafhankelijk onderzoek. De uitslag van deze toets wordt met het kind en zijn ouders/verzorgers besproken. Indien deze score hoger uitvalt dan het definitieve advies van de school, kan er in overleg worden besloten het definitieve advies aan te passen.  

In het begin van het schooljaar, wordt er een informatiemiddag voor ouders georganiseerd waarin ze informatie ontvangen over groep 8 en de overgang naar het voortgezet onderwijs. In de loop van het schooljaar zullen er voor de kinderen speciale projecten worden georganiseerd met betrekking tot het vervolgonderwijs. Ook zal de groep verschillende scholen bezoeken

Kinderen krijgen in groep 7 al een indicatie van het voortgezet onderwijs advies. De ouders van de kinderen uit de groepen 7 worden in juni uitgenodigd voor het voorlopig adviesgesprek, waarin het voorlopig advies van het kind wordt gedeeld. Dit maakt het voor ouders mogelijk om zich alvast op diverse scholen voor voortgezet onderwijs te oriënteren.  

Bij de kinderen met een VMBO Basis of Kader indicatie, wordt begin groep 8 een leerachterstandentoets (LAT) afgenomen. Op basis van de uitslag van deze toets wordt bepaald of deze kinderen een capaciteitenonderzoek (CAP) moeten doen. Dit is noodzakelijk om een kind in groep 8 een leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) advies te kunnen geven. Mocht een kind niet getoetst zijn en toch een VMBO Basis of Kader advies krijgen, dan zal het voortgezet onderwijs zelf het CAP afnemen.